Auditoria APPCC

A proacciona, un dels nostres principals serveis és l’auditoria APPCC, és a dir, la revisió sistemàtica de tots els procediments de la cadena alimentària per avaluar si s’està aplicant la normativa vigent i estàndards de qualitat que poden donar valor afegit a l’empresa.

Auditoria APPCC de diagnòstic

Observem tots els procediments de la cadena alimentària i elaborem informes complets (amb fotografia, puntuació, gràfics comparatius, etc.) que indiquen al nostre client la situació de partença en què es troba. A partir d’aquesta auditoria es marcarà un objectiu i una sistemàtica d’actuació. S’implanta un pla integral d’higiene alimentària adequat a les característiques i necessitats de l’empresa. Aquest pla inclou una auditoria appcc inicial per tenir un diagnòstic concret de l’estat del sistema appcc de l’empresa.

Abans de començar a implantar el pla appcc, s’intenta aconseguir la màxima implicació del personal i s’exposen els resultats de l’auditoria appcc de diagnòstic. Tot el personal ha de saber què és el pla APPCC i perquè serveix una auditoria APPCC.

auditoria appcc

Auditoria de validació APPCC

Es porta a terme després de la implantació del sistema APPCC. Ens indicarà si és aplicable a la feina diària de forma teòrico-pràctica i, en cas contrari, plantejarem els canvis necessaris per fer que ho sigui.

Pregunteu a un tècnic
T. 661761905

Auditoria alimentària de seguiment

És la que es fa al final d’un període de temps determinat després de la implantació del sistema APPCC, per valorar els resultats. A Proacciona aconsellem realitzar auditories alimentàries de seguiment de forma periòdica per mantenir viu el manual de qualitat i adaptar-lo a nous reptes que puguin plantejar-se. És especialment important en empreses amb diferents centres de treball, per als quals Proacciona elabora estadístiques comparatives de resultats obtinguts en cadascun d’ells o bé comparatives gràfiques de resultats en el temps.

Necessites una auditoria APPCC?

A Proacciona, podem venir i fer-te una auditoria de diagnòstic que et serveixi per canviar o adaptar aquells aspectes que no tinguis resolts. Partint del resultat de l’auditoria, podem assessorar-te.

  • Auditories APPCC internes.
  • Auditories APPCC a proveïdors.
  • Equip compromès a buscar solucions.
  • Resolem problemes pràctics.
  • Solucionem conformitats derivades d’auditories APPCC de clients.
auditoria appcc diagnóstico

Auditoria appcc d’una jornada. Informeu-vos aquí.

Formulari de contacte

No dubti a consultar-nos els seus dubtes, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

    condicions legals

    política de privacitat