/* JS para menú plegable móvil Divi */

Higiene Industrial

La higiene industrial és necessària per garantir que els espais de treball es troben en perfectes condicions i no suposen cap risc per a la salut.

Què és la Higiene Industrial?

Higiene Industrial

Quins són els tipus d’higiene industrial?

Què és la Higiene Industrial?

La higiene industrial és una disciplina preventiva que estudia les condicions de treball per evitar l’aparició de malalties professionals. Per fer-ho, es realitza un estudi i s’actua sobre els factors ambientals i l’entorn per aconseguir unes condicions ambientals i laborals que no facin malbé la salut dels treballadors. La definició d’higiene industrial persegueix els objectius de protegir la salut dels treballadors, del medi ambient i la contribució d’un desenvolupament sostenible.

Els passos que segueix la higiene industrial per realitzar la seva activitat comencen per identificar els contaminants al lloc de treball i quina és l’exposició dels treballadors a aquests. Tot seguit s’avaluen els riscos i es donen propostes de mesures preventives que eliminin o minimitzin la seva exposició. Finalment, s’apliquen totes aquestes mesures i es comproven els resultats amb una reavaluació de riscos.

Els nostres estudis de Higiene Industrial

A Proacciona fem tota mena d’auditories que permeten conèixer l’estat en què es troba el teu lloc de treball. Disposem d´una àmplia plantilla de professionals amb molta experiència relacionada amb l´execució d´estudis higiènics. Estem al teu costat per solucionar tots els teus problemes d’higiene industrial. Aquí tens els estudis més comuns realitzats dins del nostre servei de prevenció de riscos laborals a la feina:

 • Agents químics i cancerígens
 • Nivells de soroll
 • Vibracions
 • Sílice en pedreres
 • Il·luminació
 • Estrès tèrmic
 • Riscos biològics
 • Radiacions
Higiene Industrial Proacciona 02

Pregunta a un tècnic
tel. 661761905

Quins són els Tipus d’Higiene Industrial?

Per garantir la màxima prevenció possible, hi ha quatre branques dins de la higiene industrial amb competències diferents en cadascuna. Aquí us expliquem en què consisteixen i quines són algunes de les seves característiques:

 • Higiene teòrica: S’encarrega del primer estudi dels contaminants i la relació que tenen amb el treballador. Aquesta branca constitueix la base de tota higiene del treball.
 • Higiene analítica: Realitza la investigació i la part de l’anàlisi qualitativa i quantitativa dels contaminants que es troben presents a la feina. Serveix per avaluar la magnitud del risc higiènic.
 • Higiene de camp: Aquesta branca s’encarrega de l’estudi i el reconeixement de l’ambient identificant les causes possibles dels riscos higiènics i adoptant mesures per controlar-los.
 • Higiene operativa: Es dedica a estudiar els aspectes relacionats amb les accions preventives per eliminar o disminuir els riscos detectats a les avaluacions anteriors.

Implanta l’APPCC de forma fàcil, personalitzada i eficient!

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  condicions legals

  política de privacitat

  ¿Necesitas ayuda?