/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Tot el que has de saber sobre els additius alimentaris

Els additius alimentaris són substàncies que es porten emprant des de fa segles per conservar aliments. Per exemple, la sal històricament s’ha utilitzat en la conservació de carns com la cansalada i els peixos secs. També el sucre, a les melmelades o el diòxid de sofre al vi.

Aquestes substàncies també estan subjectes a un control per assegurar que són innòcues quan es fan servir als aliments. A Proacciona, consultoria de seguretat alimentària de Barcelona, ​​comptem amb anys d’experiència a assessorar empreses del sector de l’alimentació i garantir així que es comercialitzen productes de manera segura.

Què són els additius alimentaris?

Segons el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya, els additius alimentaris són aquelles substàncies amb un propòsit tecnològic: millorar la conservació d’un producte, l’aspecte, el gust, la textura, o evitar el creixement de microorganismes entre altres funcions.

Aquests productes han de complir tres premisses:

 1. Han de ser segurs per al consumidor.
 2. Han de respondre a una necessitat tecnològica raonable.
 3. No pot induir a error al consumidor.

Classificació d’additius

Depenent del seu origen, es poden classificar en naturals o artificials. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) han dividit aquestes substàncies en tres grans categories:

 • Aromatitzants: inclou barreja d’espècies, fruits naturals i substàncies derivades de les hortalisses o el vi.
 • Preparacions d’enzims: S’utilitzen per millorar la massa a pastisseria, per millorar la fermentació de vins i cerveses, o en la fabricació de formatges per afavorir la quallada.
 • Altres additius: colorants i edulcorants.

A continuació, us mostrem una taula amb els diferents additius alimentaris recollits per l’AESAN (Associació Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició).

Etiquetatge dels additius

Sempre cal indicar a la llista d’ingredients els additius i poden estar presents de tres maneres diferents:

 • Pel seu codi: Per exemple, E 260
 • Pel seu nom: Antioxidant (àcid acètic)
 • Pel seu nom i codi: Antioxidant E 260

El prefix del codi dependrà del país on es fa servir, per exemple, a Espanya sempre començarà per l’E-. En canvi, a Amèrica del Sud usen les sigles de Sistema Internacional Numèric (SIN). A la resta de països i Estats Units es troba com a INS (International Number System).

Procediment per poder produir additius

Per poder fabricar additius alimentaris cal passar un procediment d’autorització regulat pel Reglament (CE) núm. 1331/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008.

Tots els additius que es fan servir a la Unió Europea han d’haver estat avaluats i autoritzats i n’han d’haver demostrat la seguretat. L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) és l’encarregada d’avaluar la seguretat dels additius alimentaris mitjançant un expedient que inclou:

 • Dades sobre la identitat i la caracterització de l’additiu.
 • Descripció del procés de fabricació.
 • Estabilitat de l’additiu als aliments.
 • Justificació de la necessitat i els usos proposats.
 • Autoritzacions ja existents.
 • Avaluació de l’exposició prevista de la població a l’additiu.
 • Dades biològiques i toxicològiques.

Posteriorment, la Comissió Europea estudia la seva aprovació juntament amb experts en matèria de seguretat alimentària de tots els estats membres.

Cultura de seguretat alimentària

Control dels additius alimentaris

Durant aquests anys s’han reportat casos d’intoxicacions o mal etiquetatge que han pogut suposar un risc per a la salut de certs consumidors. Per exemple, recentment a Espanya es va alarmar un producte amb sulfits no inclòs a l’etiqueta, que va poder afectar persones intolerants a aquesta substància. Per això, és de vital importància garantir un etiquetatge correcte en què es vegin reflectits tots els ingredients i components d’un producte.

D’altra banda, a nivell europeu també s’han pres mesures legislatives perquè no poden assegurar la innocuïtat d’algun additiu. És el cas del diòxid de titani. Així, el mes d’agost passat es va prohibir el diòxid de titani amb el Reglament (UE) 2022/63 de la Comissió de 14 de gener de 2022 pel qual es modifiquen els annexos II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l’additiu alimentari diòxid de titani (E 171).

En resum, els additius alimentaris han de passar un control ferri per part de les autoritats, i de fet, la gran majoria solen ser segurs per a la salut. Tanmateix, és essencial tenir un control d’aquestes substàncies i, sobretot, incloure-les correctament a l’etiquetatge del producte per garantir-ne la seguretat i la dels consumidors.

Des de Proacciona, consultoria de seguretat alimentària a Barcelona, ​​som experts en assessorar empreses del sector alimentari a garantir la màxima seguretat alimentària dels seus productes i a complir totes les exigències legals. A més, podem assegurar que es compleixen els requisits d’un etiquetatge correcte.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?