/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Un bon sistema de traçabilitat: la millor eina per afrontar una alerta alimentària
trazabilidad importancia

Els explotadors econòmics d’empreses alimentàries tenen com a objectiu, i obligació legal, posar al mercat productes segurs que compleixin els requisits legals. De vegades, però, malgrat haver-se pres totes les precaucions amb un sistema de gestió de perills basat en la metodologia APPCC correctament implantat i documentat, es pot perdre el control en algun punt de la cadena de producció, desencadenant una alerta alimentària.

Gestió d’alertes alimentàries

Les alertes alimentàries posen en risc la salut dels consumidors, creen situacions d’alarma social i poden tenir conseqüències negatives en la situació econòmica del sector. Per això, és imprescindible que, davant de la seva possible aparició, es compti amb un protocol d’actuació per gestionar-les de manera correcta. Aquest ha de complir les bases legals de la secció 4 del capítol II del Reglament 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de gener de 2002 (DOCE L31/1 1.2.2002), concretament amb l’article 19, que estableix les obligacions de l’explotador quant a retirada, col·laboració i informació.

Responsabilitats de les empreses alimentàries

Per complir amb aquest reglament és responsabilitat de tot explotador tenir implantat un sistema de traçabilitat documentat, i posar-ho a disposició de les autoritats competents si aquestes ho sol·liciten, així com etiquetar i identificar els aliments de manera adequada perquè se’n pugui conèixer la traçabilitat.

Així mateix, és imprescindible disposar d’una estructura per a la recepció i captura immediata d’informació sobre potencials crisis, una base de contactes per a l’intercanvi d’informació (clients-proveïdors, operadors logístics, majoristes intermediaris, òrgans de l’administració, organitzacions de consumidors, etc.) i un Comitè Intern de Gestió d’Incidents o Gabinet de Crisi.

Funcions del Comitè Intern de Gestió d’Incidents

És convenient que en aquest comitè estiguin representades diferents funcions de l’empresa, com ara qualitat, logística, producció, vendes, etc. En cas d’identificar i confirmar una alerta, el Comitè s’encarregarà de:

  • Informar les autoritats competents:

És important designar un portaveu de manera que la informació transmesa sigui sempre homogènia. En cas que sigui necessari, l’autoritat nacional posarà en marxa el sistema d’alerta ràpida per a aliments i pinsos (RASFF).

  • Descobrir la naturalesa de l’incident:

Haurà de buscar quin pot ser el motiu de l’incident, si està en algun dels processos que realitza l’empresa, en els materials o ingredients, o bé en algun dels procediments anteriors o posteriors de la cadena.

  • Localitzar el producte afectat:

Per a això és clau tenir implantat un sistema de traçabilitat adequat. El producte es pot trobar dins de l’àmbit de gestió de l’operador alimentari o bé fora d’aquest, en mans del client, o fins i tot al consumidor.

  • Adoptar mesures correctores:

Un cop localitzat el producte que ha estat objecte de l’incident, i valorant la seva naturalesa, la localització del producte, els costos econòmics, etc, es procedirà a adoptar les mesures adequades per evitar posar en risc la salut dels consumidors. Entre aquestes mesures es podrà recórrer a la immobilització dels productes afectats i, si escau, la seva retirada del mercat. En cas de retirada, es valorarà si cal la seva destrucció o si és possible el reprocessament.

  • Informar altres operadors econòmics:

Contactar amb els operadors econòmics que puguin estar afectats per l’incident i col·laborar-hi en cadascuna de les actuacions esmentades.

  • Realitzar un informe post incident:

Elaborar un informe del que ha passat, avaluar-ho i treure conclusions sobre com millorar la manera d’actuar.

A Proacciona, consultoria en seguretat alimentària de Barcelona, ​​som experts a garantir la qualitat i la innocuïtat alimentària. Fa més de 15 anys que treballem en seguretat alimentària i som experts en implementar el pla APPCC que garantirà que la teva empresa del sector de l’alimentació disposa d’un bon sistema de traçabilitat per controlar els aliments des de l’origen fins a l’arribada al consumidor final. Un control de la traçabilitat et permetrà estalviar costos i actuar ràpid davant d’una possible alerta alimentària. T’ajudem? Omple el formulari que trobaràs a continuació i ens posarem en contacte amb tu.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?