BRC Food

Principals beneficis de la norma BRC Food

La implantació de BRC Food permet oferir una sèrie de beneficis als clients:

 • Compromís: aquestes normes mostren un compromís total amb la seguretat alimentària per part de les empreses. La certificació avala una atenció especial tant en la seguretat dels aliments com en la higiene i facilita el compliment de la legislació.
 • Millora a nivell intern: permet trobar diferents oportunitats per estalviar i per millorar en cadascun dels  processos; millores en la documentació, control més eficient, estalvi de temps i de costos…
 • Credibilitat: per suposat, ofereixen una major credibilitat, per sobre de millorar la coherència i garantir una total transparència.
 • Auditories combinades: permet realitzar auditories combinades amb les normes ISO 9001 I APPCC.
BRC Food

Preguntar a un tècnic.
T. 661761905

Procés de certificació en BRC

1. Compromís de la Direcció

 1. Compromís de l’equip directiu i millora contínua.
 2. Estructura organitzativa i responsabilitat.

2. Pla de seguretat Alimentària – APPCC

 1. Equip de Seguretat Alimentària APPCC. Codex Alimentarius Pas 1.
 2. Programa de prerequisits.
 3. Descripció del Producte. Codex Alimentarius Pas 2.
 4. Identificació de l’ús previst. Codex Alimentarius Pas 3.
 5. Elaboració d’un diagrama de flux de processos. Codex Alimentarius Pas 4.
 6. Verificació del diagrama de flux de processos. Codex Alimentarius Pas 5.
 7. Enumeració de tots els riscos potencials relacionats amb cada etapa del procés, realització d’una anàlisi de riscos i consideració de les mesures previstes per controlar els riscos identificats. Codex Alimentarius Pas 6. Principi 1.
 8. Determinació dels punts de control crítics (PCC). Codex Alimentarius Pas 7. Principi 2.
 9. Establiment dels límits crítics per a cada PCC. Codex Alimentarius Pas 8. Principi 3.
 10. Establiment d’un sistema de vigilància per a cada PCC. Codex Alimentarius Pas 9. Principi 4.
 11. Establiment d’un pla d’accions correctives. Codex Alimentarius Pas 10. Principi 5.
 12. Establiment d’un procés de verificació. Codex Alimentarius Pas 11. Principi 6.
 13. Documentació i conservació de registres de l’APPCC. Codex Alimentarius Pas 12. Principi 7.
 14. Revisió del pla APPCC.
Certificación BRC Food

3. Sistema de Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentària

 1. Manual de qualitat i seguretat alimentària.
 2. Control de la documentació.
 3. Documentació i conservació de registres.
 4. Auditoria interna.
 5. Seguiment i aprovació de proveïdors i matèries primeres.
 6. Especificacions.
 7. Acció correctiva.
 8. Control de producte no conforme.
 9. Aspecte.
 10. Gestió de reclamacions.
 11. Gestió d’incidents, retirada de productes i recuperació de productes.
Que es BRC Food?

4. Normes Relatives a les Instal·lacions

 1. Normes relatives a l’exterior de les instal·lacions.
 2. Seguretat.
 3. Disseny, segregació i flux del producte.
 4. Normes relatives a l’interior de les instal·lacions.
 5. Serveis públics, aigua, gel, aire i altres gasos.
 6. Equips.
 7. Manteniment.
 8. Instal·lacions per al personal.
 9. Control de la contaminació química i física del producte.
 10. Detecció de cossos estranys i equips d’eliminació.
 11. Neteja i higiene.
 12. Residus i eliminació de residus.
 13. Control de plagues.
 14. Magatzems.
 15. Expedició i transport.

5. Control del Producte

 1. Disseny i desenvolupament del producte.
 2. Etiquetatge del producte.
 3. Gestió d’al·lergògens.
 4. Procedència i seguretat de materials d’identitat preservada.
 5. Envasat del producte.
 6. Inspecció i anàlisi del producte.
 7. Alliberament del producte.

6. Control de Processos

 1. Control de les operacions.
 2. Control d’envasament i etiquetatge.
 3. Quantitat: control del pes, volum i número d’unitats.
 4. Calibratge i control dels dispositius de medició i vigilància.

7. Personal

 1. Formació.
 2. Higiene personal.
 3. Revisions mèdiques.
 4. Roba de protecció.

Com podem ajudar-te a implantar la BRC Food?

PROACCIONA treballem de la manera següent, tot i que es poden trobar petites variacions en el funcionament de l’empresa. En general, els passos a seguir són:

 • Pre-auditoria per avaluar la idoneïtat de les instal·lacions.
 • Acceptació de pressupost i condicions.
 • Assignació de tècnic/a responsable.
 • Primera visita i auditoria inicial.
 • Implantació, visites presencials i assessorament continu.
 • Auditoria interna.
 • Avaluació del procés d’implantació.
 • Contacte amb empresa certificadora acreditada.
 • Certificació final.
 • Informe d’auditoria de certificació.
 • Resolució de no conformitats.
 • Obtenció de la certificació BRC Food.
 • Seguiment i preparació de la re-certificació (segon any).

Contacta amb PROACCIONA i implanta la BRC

Formulari de contacte

No dubti a consultar-nos els seus dubtes, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible

  condicions legals

  política de privacitat