BRC Packaging

A qui va dirigida la BRC Packaging?

Està destinada a fabricants i/o distribuïdors d’envasos i embalatges destinats a la indústria alimentària. La norma BRC IOP / PACKING diferencia entre dos nivells de risc, A o B, en funció de l’ús final del material d’envàs i embalatge, és a dir, depèn del contacte directe o no que tingui amb l’aliment.

L’estàndard BRC IOP / PACKING és especialment adequat per proporcionar una guia de seguretat i qualitat per als proveïdors de materials d’envasos destinats a entrar en contacte amb aliments. Actualment, és requerit per fabricants de productes mèdics, farmacèutics, cosmètics o articles per a bebès.

BRC Packaging alimentacion

Per què haig d’implantar la norma BRC Packaging?

En el sector dels envasos, la BRC IOP Packaging s’està imposant i convertint en el requisit imprescindible per competir. La gran distribució exigeix als seus proveïdors la certificació d’aquesta norma per a l’homologació de proveïdors.

Les grans superfícies estan pressionant cada vegada més i amb més força perquè tota la cadena de distribució estigui certificada. Dintre d’aquesta cadena també s’inclouen les empreses que subministren material d’envàs, embalatge, etc. i els seus clients els ho demanaran tard o d’hora.

BRC Packaging Versió 5

Es divideix en 8 categories de materials:

 • Vidre.
 • Paper.
 • Metalls.
 • Plàstics rígids.
 • Plàstics flexibles.
 • Altres materials.
 • Processos d’impressió.
 • Processos químics.
BRC Packaging vidrio y plasticos

Preguntar a un tècnic
T. 661761905

Contingut de la BRC Packaging V5

BRC Packaging

1. Compromís de la direcció

L’equip directiu ha d’estar 100% compromès amb la norma.

BRC Packaging

2. Hazard and risk management system

Aplicació efectiva del sistema APPCC.

BRC Packaging cartón

3. Innocuïtat i qualitat del producteEspecifica requeriments tècnics i bones pràctiques d’higiene en la fabricació. Es basa en els principis de l’ISO 9000.

BRC Packaging plasticos

4. Instal·lacions

Especificacions tècniques de l’entorn de fabricació i manipulació dels productes químics.

BRC Packaging bandejas

5. Producte i control de processos


Especificacions de producte i auditories internes.

BRC Packaging emboltorios

6. PersonalFormació del personal, equips de protecció i bones pràctiques.

Com podem ajudar-te a implantar la BRC Packaging?

A PROACCIONA treballem de la forma següent (hi poden haver petites variacions en funció de les empreses):

 • Pre-auditoria per avaluar la idoneïtat de les instal·lacions.
 • Acceptació de pressupost i condicions.
 • Assignació de tècnic/a responsable.
 • Implantació, visites presencials i assessorament continu.
 • Auditoria interna.
 • Avaluació del procés d’implantació.
 • Contacte amb empresa certificadora acreditada.
 • Certificació final.
 • Informe d’auditoria de certificació.
 • Resolució de no conformitats.
 • Obtenció de la certificació BRC Packaging.
 • Seguiment i preparació de la re-certificació (segon any).
 • Primera visita i auditoria inicial.

Contacta amb PROACCIONA i implanta la BRC

Formulari de contacte

No dubti a consultar-nos els seus dubtes, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible

  condicions legals

  política de privacitat