/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Errors comuns a les Auditories Internes i com Evitar-los

Les auditories internes són una eina indispensable a la indústria alimentària, dissenyades per assegurar que els processos de producció i distribució compleixin els més alts estàndards de qualitat i seguretat alimentària. Aquestes avaluacions sistemàtiques permeten a les empreses identificar àrees de millora, corregir no-conformitats i prevenir possibles riscos que puguin afectar tant els consumidors com la reputació de la marca.

Tot i això, el procés d’auditoria interna és complex i susceptible a errors, els quals poden comprometre l’eficàcia de l’auditoria i, en última instància, la seguretat i la qualitat del producte final.

Què implica una Auditoria Interna?

Una auditoria interna al sector alimentari avalua diversos aspectes, inclosos els processos de producció, el maneig i emmagatzematge dels aliments, la traçabilitat dels ingredients, la neteja i sanitat de les instal·lacions, i la formació i competència del personal.

En fer-ho, s’assegura que les pràctiques de l’empresa no només compleixin els estàndards internacionals com la Norma ISO 22000, l’APPCC i les regulacions locals, sinó que també s’alinein amb les expectatives dels clients i els requisits del mercat. L’objectiu és identificar oportunitats de millora, no conformitats pel que fa als estàndards aplicables, i àrees on els processos poden ser optimitzats per augmentar l’eficiència, l’eficàcia i la seguretat.

Implementar un programa d’auditoria interna efectiu requereix una planificació acurada, incloent-hi la definició d’objectius clars d’auditoria, la selecció d’un equip d’auditors competents i la programació regular d’auditories per assegurar la vigilància contínua.

Errors comuns a les Auditories Internes

A continuació, detallem alguns dels errors més freqüents que hi ha durant les auditories internes, juntament amb recomanacions per prevenir-los.

Manca de preparació

Un dels errors més significatius és la manca de preparació adequada abans de l’auditoria. Això pot incloure des de no revisar la documentació rellevant fins a no definir clarament l’abast i els objectius de l’auditoria. La manca de preparació pot portar a una avaluació superficial que no aconsegueixi identificar problemes subjacents.

  • Com evitar-ho: Establir un pla d’auditoria detallat que inclogui revisió de documents, definició de l’abast i objectius clars. Capacitar adequadament els auditors en els estàndards i els procediments a avaluar.

Comunicació ineficaç

La comunicació ineficaç abans, durant i després de l’auditoria pot resultar en malentesos i resistència per part del personal auditat. La manca de claredat en la comunicació de troballes i recomanacions també pot comprometre la implementació de millores.

  • Com evitar-ho: Mantenir línies de comunicació obertes amb tots els involucrats. Explicar clarament el propòsit, el procés i els resultats esperats de l’auditoria. Assegurar-se que les troballes i recomanacions siguin clares i comprensibles.

Documentació incompleta o desactualitzada

Una documentació inadequada pot dificultar la realització duna auditoria eficaç, ja que els registres són essencials per verificar el compliment de les pràctiques establertes.

  • Com evitar-ho: Implementar un sistema de gestió documental que asseguri que tots els registres estiguin actualitzats i siguin fàcilment accessibles. Realitzar revisions periòdiques de la documentació per mantenir-la rellevant.

No seguir un enfocament basat en riscos

No prioritzar àrees basades en el risc pot portar a dedicar massa temps a aspectes menys crítics, deixant de banda els que podrien tenir un impacte significatiu a la seguretat alimentària.

  • Com evitar-ho: Adoptar un enfocament basat en riscos en la planificació i execució de l’auditoria, enfocant-se en els processos i àrees que representen més riscos per a la seguretat alimentària.

Ignorar les NO Conformitats menors

Les no-conformitats menors poden semblar insignificants per si soles, però poden indicar tendències o problemes sistèmics que, si es deixen sense resoldre, podrien escalar a problemes més grans.

  • Com evitar-ho: Tractar totes les no conformitats amb la deguda atenció, independentment de la seva mida. Implementar accions correctives per abordar-les de manera efectiva i prevenir-ne la repetició.

Consultoria en Seguretat Alimentària de Barcelona

Hem explorat els errors comuns que poden sorgir durant aquestes auditories i han ofert estratègies per evitar-los, destacant la importància d’una planificació acurada, una comunicació efectiva, un enfocament basat en riscos i un seguiment diligent.

Tot i així, sabem que el camí cap a l’excel·lència en l’auditoria interna pot ser complex i exigent. És aquí on Proacciona pot marcar la diferència. El nostre equip d’experts està dedicat a ajudar les empreses del sector alimentari a preparar i executar auditories internes eficaces, garantint no només el compliment dels estàndards de seguretat alimentària, sinó també fomentant la millora contínua dels sistemes de gestió de qualitat.

Si la vostra empresa està buscant millorar els vostres processos d’auditoria interna, reduir riscos i maximitzar l’eficiència operativa, Proacciona és el vostre aliat ideal. El convidem a contactar-nos per descobrir com podem ajudar-lo a preparar auditories internes de manera eficaç.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?