/* JS para menú plegable móvil Divi */

Prerequisits de l’APPCC

Pla de prerequisits de l’APPCC

Els prerequisits de l’APPCC

Sol·licitar un pla de prerequisits APPCC

Pla de prerequisits
APPCC

El pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics és la base per a la producció d’aliments segurs. Tot i això, calen uns programes de prerequisits adequadament definits, sense els quals aquest sistema no serà sostenible. Els plans de prerequisits estan enfocats a controlar aquells perills generals que afecten la producció d’aliments. 

prerequisits per a implantar el sistema appcc

Coneguts com a plans d’higiene, programes de requisits previs o prerequisits, recullen les pràctiques i condicions necessàries prèviament i durant la implantació d’un pla APPCC i que són essencials per a la seguretat dels aliments. Per exemple, les pràctiques higièniques i les condicions ambientals i operatives que les empreses han de tenir establertes prèviament en tot el procés.

Els programes de prerequisits són actius i susceptibles de modificacions i millores contínues. 

Pregunta a un tècnic
tel. 661761905

Els prerequisits
de l’APPCC

És important implantar els requisits previs de forma adequada a l’entorn de la producció. La seguretat alimentària depèn tant de la correcta aplicació del pla APPCC com dels seus prerequisits.

Hi ha diversos tipus de plans. Per això, l’activitat que desenvolupi l’empresa alimentària determinarà quins són necessaris per a cadascuna. Alguns exemples de plans de prerequisits són:

Pla de neteja i desinfecció

Cal assegurar que totes les instal·lacions, maquinària i equips estan nets i desinfectats perquè no siguin una font de contaminació dels aliments. També, cal tenir en compte que les mateixes activitats de neteja i desinfecció poden ser una causa de contaminació química dels aliments. El pla de neteja s’ha de definir segons les necessitats higièniques de cada establiment, els processos de producció, els tipus d’aliments i els processos relacionats.

Pla de control de plagues: desinsectació i desratització

La presència de plagues i altres animals indesitjables als establiments alimentaris és una possible font de contaminació. Per això, cal establir sistemes de control de plagues preventius per a evitar la seva aparició i disposar de sistemes de lluita integrats per aconseguir erradicar-los. 

Pla de control de l'aigua

L’aigua pot ser vehicle de contaminants, ja que pot tenir diverses utilitats com ara la neteja d’instal·lacions, formar part del procés productiu, ser un ingredient, etc. El tots aquests casos, l’aigua ha de ser per al consum humà i per a un correcte control és necessari establir el sistema de control de l’aigua.

Pla de gestió de proveïdors

Per assegurar que les matèries primeres no són una font de contaminació, cal controlar l’estat en el qual arriben a les instal·lacions. És necessari establir les condicions necessàries que ha de tenir cada producte abans de la compra, per a garantir la innocuïtat alimentària.

Pla de control de la traçabilitat

Cal disposar d’un sistema que permeti fer un seguiment de tot el procés productiu d’una partida o lot del qual s’hagi detectat una incidència sanitària. Així, es podrà localitzar el producte insegur d’una forma ràpida i eficaç. Es podrà evitar que es comercialitzi o es podrà fer una retirada del mercat en cas que ja s’hagi comercialitzat.

Manteniment de locals, instal·lacions i equips

És imprescindible un pla per garantir que les instal·lacions i els equips que es fan servir a l’empresa alimentària es conserven correctament i funcionen de forma adequada. Així, s’evita una possible contaminació dels aliments i que els equips en si mateixos puguin arribar a ser una font de contaminació. 

Formació de treballadors

Implica assegurar que tot el personal que participa en la fabricació d’aliments ha rebut formació en matèria d’higiene alimentària d’acord amb la seva activitat laboral, de forma continuada en el temps.

Pla de gestió de residus

Gestionar els residus generats per les empreses alimentàries és important per evitar que siguin una font de contaminació dels aliments, ja sigui pel residu com a tal o com a atraient de plagues. És necessari realitzar de forma adequada la seva segregació i retirada.

Gestió d'al·lèrgens

Cal evitar que els al·lèrgens siguin una font de contaminació dels aliments. Per això, cal portar un estricte control sobre els al·lèrgens, ja que poden posar en risc la salut dels consumidors. Conèixer-los i fer un ús adequat durant la manipulació i indicar-los de forma adequada a l’etiquetatge és de vital importància per al consumidor.

Pla de control de temperatures

Per aquelles empreses alimentàries on sigui necessari el control de temperatura dels ingredients o dels aliments fabricats. Una conservació a temperatura incorrecta pot suposar el creixement de perills microbiològics fins a nivells de risc. Mantenir la cadena del fred o assegurar la temperatura de cocció és molt important per a la conservació dels aliments. Per aquests motius, és essencial controlar la temperatura dels productes durant la seva fabricació, així com durant l’emmagatzematge i transport. 

Sol·licitar un pla de prerequisits
APPCC

Els plans de prerequisits poden ser individualitzats en plans específics o, bé, ser incorporats en d’altres ja existents. En tot cas, l’empresa alimentària ha de decidir quins prerequisits són importants per al desenvolupament de les seves activitats, des d’una perspectiva de seguretat alimentària, i ha de saber que requereixen una planificació.

com sol·licitar un pla de prerequisits appcc per a implantar el pla appcc

A Proacciona, consultoria en seguretat alimentària i APPCC, som experts en programes de prerequisits de l’APPCC. Fa més de 15 anys que adaptem els plans de requisits previs a l’activitat i a les necessitats de les empreses alimentàries com la teva. El nostre mètode es basa a una implantació personalitzada i flexible, que et permetrà treure el màxim rendiment al pla APPCC i estalviar costos i temps. Ens encarreguem de garantir la seguretat alimentària de cadascun dels teus processos, perquè tu només t’hagis de preocupar de donar el millor de tu als teus clients i consumidors. T’ajudem? Omple el formulari del final de la pàgina i ens posarem en contacte amb tu l’abans possible. 

Implanta l’APPCC de forma fàcil, personalitzada i eficient!

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

    condicions legals

    política de privacitat

    ¿Necesitas ayuda?