/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Quants certificats IFS existeixen?

En un món on la seguretat alimentària és primordial, les certificacions tenen un paper crucial per garantir que els productes que arriben a les nostres llars compleixin els més alts estàndards. Entre aquestes certificacions, les normes IFS (International Featured Standards) destaquen com a pilars en la construcció d’una cadena de subministrament alimentària robusta i fiable. En aquest article, explorarem a fons el fascinant univers de les certificacions IFS, desentranyant les diverses variants que abasten des de la producció d’aliments fins a la logística.

Què són les Normes IFS?

Les Normes IFS, o International Featured Standards, són un conjunt de normes internacionals que estableixen requisits detallats per garantir la seguretat i la qualitat dels aliments al llarg de la cadena de subministrament. Desenvolupades per la Iniciativa de Seguretat Alimentària (IFS), aquestes normes proporcionen un marc comú per avaluar i certificar la conformitat de les empreses amb els estàndards de seguretat alimentària.

Les Normes IFS s’apliquen a diverses àrees de la indústria alimentària i abasten des de la producció i el processament d’aliments fins a la logística i el corretatge. L’objectiu principal d’aquestes normes és millorar i garantir la seguretat dels aliments, així com enfortir la confiança del consumidor i facilitar-ne el comerç internacional.

Tipus de Certificacions IFS

Cadascuna d’aquestes certificacions s’adapta a sectors específics de la indústria alimentària, abordant els reptes particulars i els requisits únics associats amb la producció, la distribució i la comercialització d’aliments.

IFS Food

IFS Food és una certificació focalitzada en la seguretat alimentària en el procés de producció. Aplicable a fabricants d’aliments i processadors, IFS Food estableix estàndards rigorosos per a la higiene, la gestió de processos i la traçabilitat. A través d’auditories exhaustives, aquesta certificació garanteix que els productes alimentaris compleixin els requisits legals i les expectatives dels consumidors.

IFS Logistics

IFS Logistics se centra en la seguretat alimentària i la qualitat de les operacions logístiques i de transport. Aquesta certificació inclou aspectes com el maneig de mercaderies, la distribució, l’emmagatzematge i el transport d’aliments. IFS Logistics assegura que els productes mantinguin la seva integritat i seguretat durant tot el procés logístic, des del fabricant fins al punt de venda.

IFS Broker

Dirigida als intermediaris a la cadena de subministrament, IFS Broker estableix estàndards per a la selecció i avaluació de proveïdors, així com per a la gestió de productes. Aquesta certificació garanteix que els intermediaris compleixin requisits específics per assegurar la qualitat i seguretat dels aliments, fins i tot quan no estan directament involucrats en la producció o l’emmagatzematge.

Altres Certificacions IFS Específiques

A més de les certificacions esmentades, hi ha variants específiques segons el sector, com IFS PACsecure per a l’envasament i IFS HPC per a productes de cura personal. Cadascuna d’aquestes certificacions s’adapta a les particularitats del seu àmbit respectiu, oferint un marc detallat per garantir estàndards de qualitat i seguretat.

Com obtenir i mantenir les Certificacions?

Obtenir i mantenir les Certificacions IFS implica un compromís continu amb la qualitat i la seguretat alimentària. A continuació, es detallen els passos generals per obtenir i mantenir aquestes certificacions:

  1. Investiga i comprèn els requisits específics de la certificació IFS que vols obtenir (per exemple, IFS Food, IFS Logistics).
  2. Assegureu-vos que els vostres processos i sistemes compleixin els estàndards requerits. Pot implicar canvis a la infraestructura, procediments operatius i capacitació del personal.
  3. Trieu un organisme de certificació acreditat per IFS per dur a terme l’auditoria. Aquest organisme ha de ser independent i tenir experiència a la indústria alimentària.
  4. Programa i realitza una auditoria inicial. Durant l’auditoria, s’avaluarà la conformitat de les operacions amb els requisits específics de la certificació.
  5. Si s’identifiquen àrees de no-conformitat durant l’auditoria, implementa accions correctives per abordar-les i garantir-ne el compliment.
  6. Quan les accions correctives s’implementen i se’n verifica l’efectivitat, l’organisme de certificació atorgarà la certificació IFS.

A Proacciona tenim una metodologia molt clara per implantar aquests certificats amb èxit a tota empresa alimentària. Si vols més informació, només cal que contactis amb nosaltres.

Consultoria en Seguretat Alimentària a Barcelona

Les Certificacions IFS representen una pedra angular a la construcció d’una cadena de subministrament alimentària sòlida i fiable. En abordar aspectes clau de la seguretat i la qualitat dels aliments, aquestes normes proporcionen un marc robust per a les empreses que busquen destacar en un mercat cada vegada més exigent.

A Proacciona, entenem la importància de la implementació reeixida de les normes IFS. El nostre equip d’experts en seguretat alimentària és aquí per guiar-lo al llarg d’aquest procés, brindant serveis especialitzats per garantir que la vostra empresa arribi i mantingui els estàndards més alts en qualitat i seguretat alimentària.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per obtenir més informació sobre com Proacciona pot ser el vostre soci en la implementació de normes IFS i elevar el vostre compromís amb la seguretat alimentària a nous nivells!

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?