/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Què és una Anàlisi d’Al·lèrgens i Intoleràncies?

La seguretat alimentària ha esdevingut una preocupació primordial, especialment quan es tracta d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Cada vegada més persones experimenten reaccions adverses a certs aliments, cosa que ha generat la necessitat de fer anàlisis d’al·lèrgens i intoleràncies a la indústria alimentària.

En aquest article, us expliquem en què consisteix exactament aquest tipus d’anàlisi, la seva importància i com es duu a terme. Descobrirem com aquestes anàlisis no només protegeixen la salut dels consumidors, sinó que també permeten a les empreses alimentàries garantir la qualitat i la seguretat dels seus productes.

Què són els al·lèrgens alimentaris?

Els al·lèrgens alimentaris són substàncies presents als aliments que poden desencadenar una resposta immunitària anormal en algunes persones. Aquestes respostes immunitàries es coneixen com a reaccions al·lèrgiques i poden variar des de símptomes lleus, com a picor o congestió nasal, fins a reaccions greus que posen en perill la vida, com a dificultat per respirar o xoc anafilàctic.

Les intoleràncies alimentàries són respostes adverses a certs aliments que no involucren el sistema immunològic, a diferència de les al·lèrgies alimentàries. Aquestes intoleràncies es deuen a la incapacitat del cos per digerir o processar correctament certs components dels aliments.

La importància de realitzar anàlisis d’al·lèrgens i intoleràncies

A la indústria alimentària, la realització d’anàlisi d’al·lèrgens i intoleràncies juga un paper fonamental en la protecció de la salut dels consumidors i en el compliment de les regulacions de seguretat alimentària. Aquestes anàlisis es duen a terme de manera exhaustiva i precisa per a:

  • Protecció de la salut dels consumidors: Les al·lèrgies alimentàries poden desencadenar reaccions greus i fins i tot potencialment mortals en les persones sensibilitzades a certs al·lèrgens.
  • Compliment de regulacions i normatives: Els governs i les agències reguladores han establert normes estrictes quant a l’etiquetatge d’al·lèrgens i intoleràncies als productes alimentaris.
  • Qualitat i seguretat dels productes alimentaris: Les anàlisis d’al·lèrgens i intoleràncies són essencials per garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris.

Mètodes d’anàlisi d’al·lèrgens i intoleràncies

Per detectar i quantificar de manera precisa els al·lèrgens i les intoleràncies en els aliments, es requereix l’ús de mètodes d’anàlisi especialitzats. A continuació, us presentem alguns dels mètodes més comuns utilitzats a la indústria alimentària per realitzar anàlisis d’al·lèrgens i intoleràncies:

  • ELISA (assaig d’immunoabsorció lligat a enzims): Aquest mètode utilitza anticossos específics per detectar la presència d’al·lèrgens als aliments. Els anticossos s’uneixen a l’al·lergen objectiu i es detecten mitjançant una reacció enzimàtica que produeix un canvi de color.
  • PCR (reacció en cadena de la polimerasa): La PCR és una tècnica molecular que amplifica i detecta seqüències específiques d’ADN. A l’anàlisi d’al·lèrgens, s’utilitzen sondes d’ADN per identificar la presència de material genètic de l’al·lergen objectiu als aliments.
  • Espectrometria de masses: L’espectrometria de masses és una tècnica analítica que es fa servir per identificar i quantificar compostos químics en una mostra. A l’anàlisi d’al·lèrgens i intoleràncies, s’utilitza per detectar proteïnes específiques associades amb al·lèrgens o per identificar components específics que poden desencadenar intoleràncies.
  • Proves d’intolerància alimentària: Aquestes proves impliquen exàmens clínics per avaluar la resposta de l’organisme a certs aliments o components alimentaris. Poden incloure proves cutànies, proves de provocació controlada o proves de sang per detectar-hi la presència d’anticossos específics.

Gestió d’al·lèrgens a la indústria alimentària

La gestió adequada dels al·lèrgens a la indústria alimentària és crucial per garantir la seguretat dels consumidors amb al·lèrgies alimentàries. Per fer-ho, cal seguir diverses pràctiques clau utilitzades per gestionar els al·lèrgens en la producció d’aliments.

Per començar, cal identificar i etiquetar de manera precisa els al·lèrgens presents als ingredients utilitzats en l’elaboració d’aliments. A més, és essencial implementar pràctiques adequades de neteja i desinfecció i de segregació d’ingredients per prevenir la contaminació creuada.

Tot el personal involucrat en la producció d’aliments ha de rebre capacitació adequada sobre al·lèrgens alimentaris, incloent-hi la identificació d’al·lèrgens, pràctiques d’higiene i control de contaminació creuada.

En cas que es produeixi una contaminació accidental o es detecti un problema relacionat amb al·lèrgens en un producte alimentari, és important tenir procediments clars per gestionar reclamacions dels consumidors i dur a terme retirades del mercat si cal.

Consultoria en seguretat alimentària de Barcelona

En conclusió, l’anàlisi d’al·lèrgens i intoleràncies a la indústria alimentària té un paper fonamental en la protecció de la salut dels consumidors i en el compliment de les regulacions de seguretat alimentària.

Per assegurar-vos que els aliments compleixin els estàndards més alts de seguretat i qualitat, és recomanable comptar amb serveis professionals de laboratori d’anàlisi d’aliments. En aquest sentit, a Proacciona disposem d’un servei de laboratori on realitzem anàlisis d’al·lèrgens i intoleràncies.

No comprometis la seguretat dels consumidors ni la reputació de la teva empresa. Assegureu-vos que els vostres productes alimentaris compleixin els estàndards més estrictes contractant els serveis d’anàlisi d’aliments de Proacciona. Només heu d’emplenar el formulari de contacte per sol·licitar més informació.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?