/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Com evitar la proliferació de patògens als aliments

Els patògens, com bacteris, virus i paràsits, poden contaminar els aliments en diferents etapes de la cadena de producció, des del cultiu fins a la preparació i consum. Per això, és fonamental adoptar mesures preventives efectives per evitar la propagació d’aquests agents nocius.

En aquest article, explicarem diverses estratègies i pràctiques clau que podem implementar per evitar la proliferació de patògens als aliments, la importància de la higiene, la manipulació adequada d’aliments, entre altres aspectes crucials per garantir la seguretat alimentària.

Què són els patògens alimentaris?

Els patògens alimentaris són microorganismes, com ara bacteris, virus, fongs i paràsits, que poden contaminar els aliments i causar malalties quan són ingerits. Aquests organismes poden trobar-se de forma natural als aliments o poden ser introduïts a través de la contaminació ambiental, la manipulació inadequada, el processament insuficient o el contacte amb superfícies contaminades.

Alguns exemples comuns de patògens alimentaris inclouen la Salmonella, l’Escherichia coli (E. coli), la Listeria monocytogenes, el Campylobacter i l’Staphylococcus aureus. Aquests patògens poden causar una àmplia gamma de malalties, des de molèsties gastrointestinals lleus fins a infeccions greus que poden ser potencialment mortals.

Factors que contribueixen a la proliferació de patògens

La proliferació de patògens en els aliments pot passar a causa d’una sèrie de factors que proporcionen condicions favorables per al seu creixement i propagació. Aquests factors poden ser interns i externs a l’entorn alimentari:

 1. Temperatura inadequada: Els patògens poden multiplicar ràpidament en temperatures temperades, conegudes com la “zona de perill”, que va des dels 5 °C als 60 °C. Si els aliments es mantenen a temperatures dins aquesta zona durant un període perllongat, els patògens poden créixer a nivells perillosos.
 2. Contaminació creuada: La contaminació creuada passa quan els patògens es transfereixen d’un aliment contaminat a un altre en entrar en contacte directe o indirecte. Això pot passar a través d’utensilis, superfícies de treball, equips, mans no rentades o altres aliments contaminats.
 3. Higiene deficient: La contaminació d’aliments pot passar quan els manipuladors no es renten les mans correctament, no usen equips de protecció personal, no mantenen netes les superfícies de treball o no segueixen pràctiques de neteja i desinfecció adequades.
 4. Emmagatzematge inadequat: Els aliments peribles s’han de mantenir refrigerats per evitar la proliferació de bacteris, mentre que els aliments secs s’han d’emmagatzemar en llocs frescos i secs per evitar la contaminació per fongs i altres microorganismes.
 5. Temps perllongat entre la preparació i el consum: Quan els aliments preparats es deixen sense refrigeració durant llargs períodes de temps, els patògens tenen l’oportunitat de multiplicar-se.
 6. Qualitat dels ingredients: Si els ingredients utilitzats en la preparació d’aliments estan contaminats des de l’origen, ja sigui degut a pràctiques agrícoles inadequades o al transport i emmagatzematge incorrectes, hi ha un risc més gran de proliferació de patògens.
 7. Condicions mediambientals desfavorables: Les condicions ambientals, com ara la presència de plagues, la manca de control d’insectes o rosegadors, i el contacte amb aigües residuals o altres contaminants, poden afavorir la proliferació de patògens.

Mesures preventives per evitar la proliferació de patògens

La prevenció de la proliferació de patògens als aliments és fonamental per garantir la seguretat alimentària i protegir la salut dels consumidors. A continuació, us donem algunes mesures preventives:

Bona higiene personal

 • Rentat de mans adequat i freqüent amb aigua i sabó, especialment abans i després de manipular aliments, després d’anar al bany i després de tocar superfícies contaminades.
 • Ús d’equips de protecció personal, com guants i gorres, quan sigui necessari.
 • Manteniment de bona salut personal i notificació de malalties o infeccions que puguin afectar la seguretat dels aliments.

Manipulació segura d’aliments

 • Manteniment d’una separació adequada entre aliments crus i cuits per evitar la contaminació creuada.
 • Utilització d’utensilis i superfícies de treball nets i desinfectats.
 • Evitar l’exposició perllongada dels aliments a temperatura ambient, especialment aquells peribles.
 • Ús de recipients adequats per emmagatzemar i transportar aliments, preferiblement hermètics i resistents a la contaminació externa.

Control de la temperatura

 • Emmagatzematge adequat d’aliments peribles en refrigeradors a temperatures segures (per sota de 5 °C).
 • Cuinat d’aliments a temperatures internes segures, utilitzant termòmetres d’aliments per verificar la temperatura.
 • Evitació del refredament lent d’aliments cuinats i escalfament repetit, ja que això pot afavorir el creixement de patògens.

Neteja i desinfecció

 • Neteja regular d’utensilis, equips i superfícies de treball amb productes de neteja i desinfecció adients.
 • Manteniment d’àrees de preparació d’aliments netes i lliures de residus i enderrocs.
 • Neteja i desinfecció d’àrees d’emmagatzematge i refrigeradors periòdicament.

Control de proveïdors i matèries primeres

 • Verificació de la qualitat i la procedència dels ingredients i materials utilitzats en la producció d’aliments.
 • Col·laboració amb proveïdors de confiança i amb bones pràctiques de seguretat alimentària.
 • Implementació de programes de control de qualitat i auditories regulars als proveïdors per assegurar la innocuïtat dels ingredients.
 • Implementació de sistemes de traçabilitat per poder rastrejar l’origen dels aliments i facilitar la ràpida identificació de possibles fonts de contaminació en cas d’un incident.

Consultoria en Seguretat Alimentària de Barcelona

Proacciona és una empresa de consultoria en seguretat alimentària amb seu a Barcelona, ​​som experts a assessorar i orientar en seguretat alimentària empreses del sector alimentari. A més, portem més de 15 anys implantant els certificats BRC, IFS, FSSC 22000 i el pla APPCC.

Hem desenvolupat un software anomenat Total Food Control, que permet gestionar la traçabilitat alimentària en tots els processos de la cadena de producció. Només heu d’emplenar el formulari de contacte perquè puguem resoldre tots els vostres dubtes en el menor temps possible.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?