/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Diferències entre IFS Food i BRCGS Food

Entre els diversos estàndards reconeguts internacionalment, IFS Food (International Featured Standards Food) i BRCGS Food (British Retail Consortium Global Standard for Food Safety) es destaquen com a líders a l’establiment de pràctiques de seguretat alimentària. Tot i que tots dos busquen el mateix objectiu fonamental de garantir la seguretat i la qualitat dels productes alimentaris, hi ha diferències significatives en els seus enfocaments, criteris i processos d’implementació.

Aquest article té com a objectiu explorar en profunditat les diferències i les similituds entre IFS Food i BRCGS Food. A través d’aquesta comparació, no només proporcionarem una visió clara de cada estàndard, sinó que també oferirem perspectives sobre com les empreses poden triar l’estàndard més adequat segons les necessitats específiques i els contextos operatius.

Objectius de Cada Estàndard

IFS Food

IFS Food se centra a garantir la seguretat i qualitat dels productes processats. Aquest estàndard està dissenyat per auditar les empreses que processen aliments o les que empaquen productes alimentaris a granel. Un objectiu principal de l’IFS Food és reduir els riscos de contaminació i garantir que els aliments processats són segurs i de qualitat consistent. A més, busca optimitzar els recursos, reduir els costos i temps en auditories, i millorar la transparència a tota la cadena de subministrament.

BRCGS Food

El BRCGS Food Safety Standard té com a objectiu garantir la integritat de la producció d’aliments mitjançant un enfocament sistemàtic per a la gestió de la qualitat i la mitigació de riscos. Aquest estàndard s’enfoca en el desenvolupament d’un sistema de gestió de la qualitat que abraça tots els aspectes de la producció alimentària, des de l’inici fins al producte final. Els seus objectius inclouen assegurar que els fabricants compleixin les obligacions legals i proporcionin protecció per al consumidor final.

Requisits principals d’IFS i BRCGS

IFS Food

 • Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària: IFS Food exigeix ​​la implementació d’un sistema de gestió de la qualitat efectiu i un pla APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) robust.
 • Responsabilitat de la Direcció: Cal un compromís clar de l’alta direcció en la millora contínua dels processos de seguretat i qualitat alimentària.
 • Gestió de recursos: Això inclou l’adequada provisió de recursos, capacitació del personal i manteniment de les instal·lacions.
 • Planificació i Procés de Producció: S’emfatitza en el control de processos, la gestió d’ingredients i productes i l’etiquetatge per assegurar la integritat del producte.
 • Mesuraments, Anàlisi i Millores: Es requereixen procediments de seguiment i mesurament rigorosos per garantir la millora contínua.

BRCGS Food

 • Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària: Requereix el desenvolupament i el manteniment d’un sistema de gestió eficaç per assegurar la seguretat del producte.
 • Compromís de l’Equip d’Alta Direcció: Similar a IFS, BRCGS també emfatitza la responsabilitat i el compromís de la direcció.
 • Pla APPCC: És essencial per identificar, avaluar i controlar els riscos de seguretat alimentària.
 • Estàndards d’instal·lacions: S’han de mantenir alts estàndards a les instal·lacions de producció per minimitzar els riscos de contaminació.
 • Control de Producte i Procés: Això inclou controls a totes les etapes de la producció, des de la matèria primera fins al producte final.

Procés d’auditoria i certificació

IFS Food

 • Planificació de l’Auditoria: Les empreses sol·liciten l’auditoria i proporcionen informació necessària per planificar-les. S’hi assigna un auditor qualificat que desenvolupa un pla d’auditoria específic.
 • Avaluació a Lloc: L’auditor realitza una inspecció detallada de les instal·lacions, observa els processos de producció, i revisa la documentació i registres. Aquesta avaluació se centra tant en els requisits de seguretat i qualitat alimentària com en els processos de gestió.
 • Informe d’auditoria: Després de l’avaluació, es prepara un informe detallat que inclou les troballes i, si escau, les àrees que requereixen millores.
 • Pla d’acció correctiva: Si s’identifiquen incompliments, l’empresa ha de desenvolupar i presentar un pla d’acció correctiva.
 • Certificació: Un cop se satisfan tots els requisits i s’aprova el pla d’acció correctiva, s’emet el certificat IFS Food.

BRCGS Food

 • Preparació i Sol·licitud: Les empreses interessades a obtenir la certificació BRCGS s’han de preparar d’acord amb els requisits de l’estàndard i després sol·licitar una auditoria.
 • Auditoria Inicial: Un auditor qualificat realitza una avaluació exhaustiva que inclou la inspecció de les instal·lacions, revisió de pràctiques de producció i avaluació de la documentació i compliment dels estàndards.
 • Informe i Troballes: Després de l’auditoria, l’auditor prepara un informe detallant les troballes, incloent-hi qualsevol no-conformitat.
 • Accions Correctives: Les empreses han d’abordar totes les no-conformitats identificades, implementant accions correctives en un termini establert.
 • Emissió de Certificat: Un cop s’han abordat satisfactòriament totes les no-conformitats, s’emet el certificat BRCGS.

Avantatges de cada Estàndard

IFS Food

 1. Enfocament a la Millora Contínua: IFS Food promou activament la millora contínua dels processos de seguretat i qualitat alimentària, cosa que pot portar a una major eficiència operativa.
 2. Flexibilitat en la implementació: Ofereix certa flexibilitat en l’aplicació dels seus criteris, permetent a les empreses adaptar els requisits als processos específics.
 3. Reconeixement internacional: És àmpliament reconegut, especialment a Europa, cosa que facilita l’accés a mercats internacionals.

BRCGS Food

 1. Estructura Sistemàtica i Holística: BRCGS Food se centra en un enfocament sistemàtic per a la gestió de la seguretat alimentària, cosa que pot enfortir la cultura de qualitat dins d’una organització.
 2. Alt Reconeixement i Credibilitat: És àmpliament reconegut a nivell mundial, especialment al Regne Unit i en mercats on els estàndards de seguretat alimentària són molt exigents.
 3. Claredat en els Requisits: Els requisits de BRCGS són detallats i clars, cosa que en pot facilitar la implementació i auditoria.

Consultoria en Seguretat Alimentària de Barcelona

En resum, tant IFS Food com BRCGS Food representen estàndards d’excel·lència en la seguretat i la qualitat alimentària, cadascun amb els seus propis enfocaments i criteris específics. L’elecció entre aquests dos estàndards dependrà de les necessitats particulars de la vostra empresa, la seva estructura operativa i els seus objectius de mercat.

Tot i això, comprendre i aplicar aquests estàndards pot ser un desafiament, especialment quan es tracta de preparar-se per a les auditories i mantenir la certificació. Aquí és on els nostres serveis de consultoria i certificació poden marcar una diferència significativa. Oferim assessorament expert i suport personalitzat per ajudar la teva empresa a navegar pel complex món de la seguretat alimentària, assegurant que compleixis amb els estàndards de IFS Food o BRCGS Food de manera eficient i efectiva.

Si estàs interessat a obtenir més informació sobre com podem ajudar la teva empresa a assolir i mantenir la certificació a IFS Food o BRCGS Food, et convidem a contactar-nos. El nostre equip d’experts està llest per proporcionar-te l’orientació i el suport que necessites per garantir la seguretat, la qualitat i l’èxit al mercat alimentari competitiu.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?