/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Implementar la certificació ISO 22000 a l’hostaleria

La norma ISO 22000 estableix els requisits necessaris per garantir la seguretat alimentària durant tota la cadena de subministrament. Al sector de l’hostaleria i la restauració, els consumidors volen conèixer la procedència i qualitat dels aliments. Per això mateix, tenir implementada la norma ISO 22000 és fonamental per garantir la seguretat dels clients. Des de Proacciona, t’expliquem tot allò que has de saber sobre la norma ISO 22000.

Què és la norma ISO 22000?

La norma internacional ISO 22000 per a sistemes de gestió de seguretat alimentària especifica els requisits que cal complir per garantir la seguretat dels aliments en tot el recorregut fins arribar al consumidor final.

Les empreses han de complir les lleis i els reglaments promulgats per cada país per garantir la seguretat alimentària. Aquestes normes regulen, entre d’altres, el procés d’elaboració, conservació, emmagatzematge o etiquetatge dels productes. No obstant això, no en garanteixen la qualitat, només els requisits mínims bàsics.

La norma ISO 22000 estableix requisits a nivell internacional per garantir la seguretat i la qualitat durant la producció, manipulació i emmagatzematge, i dels materials i eines que interfereixin amb aquestes accions.

Requisits per implantar la norma ISO 22000

Per descomptat, no n’hi ha prou de dir que segueixes aquestes regles. Has d’assegurar-te que totes les activitats al teu negoci d’hostaleria que puguin afectar la seguretat dels aliments preparats es defineixin i s’implementin de manera efectiva. Assegureu-vos de complir els següents requisits per implementar aquest reglament a les teves instal·lacions:

 • Requisits legals a nivell nacional, europeu o autonòmic, com ara formació en manipulació d’aliments, restriccions de contaminants, additius, etiquetatge, etc.
 • Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (APPCC).
 • Programes de prerequisits (PPR), que la norma ISO 22000 defineix com: “condicions i activitats bàsiques que són necessàries per mantenir al llarg de tota la cadena alimentària un ambient higiènic apropiat per a la producció, manipulació i provisió de productes finals innocus i aliments innocus per al consum humà”.
 • Especificacions de matèries primeres, productes intermedis i productes finals.
Cultura de seguretat alimentària

Beneficis de la certificació ISO 22000

 • Garanteix la protecció del consumidor i augmenta la confiança.
 • Ajuda a evitar falles a la cadena de subministrament i redueix costos.
 • Aporta beneficis econòmics i socials a l’empresa.
 • Garanteix el lliurament segur del producte als consumidors o clients finals.
 • Integra la seguretat alimentària a la gestió global de l’empresa.
 • Augmenta el compromís dels empleats amb l’empresa.
 • Fomenta una cultura de millora continua.
 • Millora la transparència i la comunicació durant la cadena de subministrament entre proveïdors, clients i consumidors.
 • Facilita el compliment de la llei.

Com implementar la norma ISO 22000?

A Proacciona, consultoria en seguretat alimentària de Barcelona, ​​portem més de 15 anys ajudant empreses del sector de l’alimentació a implantar el pla APPCC, certificacions ISO, BRC i IFS. A continuació t’expliquem quins són els passos que seguim per implementar la norma ISO 22000:

 1. Anàlisi inicial: En aquesta etapa s’analitzen les necessitats, les expectatives i les especificacions del client. També recopilem totes les dades necessàries sobre l’empresa per obtenir una imatge precisa de la vostra situació.
 2. Requeriments legals: Identifiquem els requisits legals aplicables per demostrar la innocuïtat dels aliments i demostrar-ne el compliment.
 3. Política: Definim polítiques d’implementació basades en objectius mesurables. Segons ho exigeix ​​la llei, les polítiques han de demostrar que els aliments es manipulen de manera segura.
 4. Planificació i realització de productes: Aquest és el moment per dissenyar l’estratègia i el producte, i per analitzar possibles perills que ajudaran a identificar aquells que requereixen controls adequats.
 5. Anàlisi i reporting: La culminació de la fase anterior és l’anàlisi individual dels resultats obtinguts i l’emissió d’un informe que proporciona un anàlisi global dels resultats.
 6. Validació: Aquí, validem les modificacions introduïdes i fer complir els controls necessaris. També comprovarem que aquestes mesures són realment suficients per mantenir la seguretat dels aliments.
 7. Verificació i millora: caldrà un seguiment continu per verificar que se segueix l’estratègia correcta. Per això, s’establiran controls rutinaris i auditories.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?