/* JS para menú plegable móvil Divi */

Prevenció de Riscos Laborals

T’ajudem a gestionar la prevenció i controlar els riscos laborals de la teva empresa amb els millors professionals.

Què és la Prevenció de Riscos Laborals?

En què consisteix un Pla de Prevenció de Riscos Laborals?

Factors a tenir en compte per avaluar els riscos laborals d’una empresa

Funcions d’una Empresa de Prevenció de Riscos Laborals a Barcelona

Principals Tipus de Riscos Laborals

Què és la Prevenció de Riscos Laborals?

La prevenció de riscos laborals és un aspecte crucial que cal tenir en compte per avaluar i minimitzar els riscos que es puguin produir en qualsevol tipus d’empresa. Disposar d‟un bon pla de prevenció pot millorar les condicions de treball i disminuir en gran mesura el risc d‟accidents. A Proacciona disposem d’especialistes en aquest sector que us ajudaran a aplicar les mesures necessàries per prevenir els riscos laborals.

Risc laboral Proacciona

De fet, segons la Llei 31/1995, la implantació de plans de prevenció de riscos laborals és obligatori en qualsevol empresa que disposi d’una plantilla amb treballadors a càrrec seu. Com que la gran majoria d’accidents laborals són perquè les condicions de treball no eren les més adequades, en el cas de no comptar amb un pla de prevenció de riscos laborals, les sancions poden arribar als 800.000 euros.

En què consisteix un Pla de Prevenció de Riscos Laborals?

Risc laboral Proacciona

Com hem dit anteriorment, un pla de prevenció de riscos laborals té l’objectiu de descobrir i minimitzar els riscos que es puguin produir a qualsevol empresa. Amb un pla adequat no pots garantir que cap treballador no pateixi un accident, però sí que proporciones totes les mesures de prevenció necessàries.

Com que la gran majoria d’accidents als llocs de treball es deuen principalment al fet que un factor extern ha produït qualsevol tipus de fallada, amb el pla de prevenció de riscos laborals aconsegueixes anticipar-se a aquests possibles accidents.

Mitjançant un estudi detallat que analitza totes les possibles situacions, tindràs una lleugera idea dels diferents riscos que poden aparèixer i els mitjans necessaris per prevenir-los. A més, és totalment necessari per garantir un lloc de treball amb unes bones condicions de seguretat i salut.

Pregunta a un tècnic
tel. 661761905

Factors a tenir en compte per avaluar els Riscos Laborals d’una empresa

Risc laboral Proacciona

A continuació us expliquem quins són els principals factors que cal tenir en compte per avaluar els riscos d’una empresa correctament:

 • És important estudiar a fons les condicions que presenta una empresa o un lloc de treball concret.
 • S’han d’identificar els perills a què es pot exposar un treballador o treballadora segons les condicions del lloc de treball. Aquí ens trobarem riscos que es poden eliminar amb facilitat, mentre que altres han de ser avaluats detingudament.
 • Cal mesurar els riscos a què un treballador està sotmès tenint en compte diferents aspectes: el temps que està exposat, el nombre de treballadors, la gravetat dels possibles danys, etc.
 • Ordenar els riscos segons la gravetat que presenti cadascun.
 • Cal proposar una sèrie de mesures de prevenció que permetin eliminar tant com reduir els possibles riscos que puguin aparèixer en un lloc de treball concret.

Funcions d’una Empresa de Prevenció
de Riscos Laborals a Barcelona

Ergonomia
al Treball

Seguretat
al Treball

Vigilància
de la Salut

Higiene
Industrial

Principals Tipus de Riscos Laborals

Depenent del sector on es trobi l’empresa o del lloc de treball de cadascun dels seus treballadors, hi ha diferents tipus de riscos laborals. Aquí t’expliquem alguns dels més comuns perquè sàpigues en què consisteixen:

 • Riscos físics: Són els més comuns de tots, ja que es relacionen amb una exposició a temperatures extremadament calentes o fredes, una il·luminació inadequada, vibracions de maquinària, etc.
 • Riscos químics: Pot produir-se per la inhalació, absorció o ingestió de substàncies que fan malbé el cos. Se solucionen amb un equip adequat per a cada feina.
 • Risc mecànic: Aquests riscos són produïts per lús de maquinària i equips en mal estat o treballar en un àmbit insegur.
 • Seguretat viària: Es dóna als treballs que es desenvolupen a la carretera i cal garantir vehicles en condicions òptimes i evitant llargues jornades de treball.
 • Riscos ergonòmics: Solen aparèixer per mantenir males postures durant llargs períodes de temps, aixecar pes de forma excessiva i fer moviments repetitius.
 • Riscos psicològics: Es donen quan els treballadors estan exposats a molt estrès, fatiga, etc.
 • Risc biològic: Aquests riscos es produeixen per agents patògens com els paràsits, bacteris o virus que poden arribar a provocar determinades malalties.

Implanta l’APPCC de forma fàcil, personalitzada i eficient!

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  condicions legals

  política de privacitat

  ¿Necesitas ayuda?