/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Què és l’anàlisi nutricional d’aliments?

L’anàlisi nutricional d’aliments és el procés que es duu a terme per determinar els nutrients presents als aliments. Aquesta anàlisi proporciona informació detallada sobre la composició dels aliments com carbohidrats, vitamines, greixos, proteïnes…

Des de Proacciona, consultoria en seguretat alimentària de Barcelona, ​​us expliquem una mica més sobre aquest tipus d’anàlisi d’aliments. A més, disposem d’un servei de laboratori que us pot ajudar a analitzar qualsevol tipus d’aliment.

En què consisteix una Anàlisi Nutricional?

L’anàlisi nutricional d’aliments és un procés mitjançant el qual es determina la composició de nutrients presents en un aliment. Aquesta anàlisi proporciona informació detallada sobre els components nutricionals dels aliments, com ara carbohidrats, proteïnes, greixos, vitamines, minerals i altres compostos bioactius.

L’objectiu principal de l’anàlisi nutricional és oferir informació precisa i quantitativa sobre la quantitat de nutrients presents en un aliment. Aquesta informació és fonamental per comprendre la qualitat nutricional dels aliments i el seu impacte a la salut humana. A més, l’anàlisi nutricional també pot proporcionar informació sobre altres components importants, com ara els antioxidants, els compostos fitoquímics i els additius alimentaris.

Normativa que regula l’anàlisi nutricional d’aliments

A Espanya, la normativa que regula l’anàlisi nutricional d’aliments està establerta principalment per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) i es basa en les regulacions de la Unió Europea. Aquestes són algunes de les regulacions rellevants:

  • Reial Decret 1169/2011, de 29 d’octubre, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor: Aquest decret transposa el Reglament (UE) No. 1169/2011 a l’àmbit nacional i estableix els requisits per a la informació alimentària facilitada al consumidor a Espanya, incloent-hi la declaració d’informació nutricional als aliments.

Per assegurar-se de complir les regulacions vigents, és recomanable consultar les normatives actualitzades de l’AESAN i mantenir-se informat sobre qualsevol actualització o modificació a les regulacions aplicables. A més, és important utilitzar mètodes d’anàlisi acreditats i fiables per obtenir informació nutricional precisa dels aliments.

Com es fa una Anàlisi nutricional?

L’anàlisi nutricional d’aliments implica diverses etapes i tècniques específiques. A continuació, expliquem els passos d’un procés general per fer una anàlisi nutricional:

  1. Recol·lecció de mostres: Se seleccionen mostres representatives de l’aliment que s’analitzarà. Aquestes mostres han de ser recol·lectades de forma adequada, seguint els procediments establerts, per evitar contaminacions o alteracions en la composició nutricional.
  2. Preparació de la mostra: Les mostres recol·lectades es preparen per a la seva anàlisi. Això pot implicar l’homogeneïtzació, la mòlta o el processament necessari per obtenir una mostra representativa i adequada per a l’anàlisi.
  3. Extracció de nutrients: S’utilitzen diferents mètodes d’extracció per separar els nutrients presents a la mostra d’aliments. Això pot implicar l’ús de dissolvents o reactius químics per extreure els components desitjats, com proteïnes, greixos, carbohidrats, vitamines i minerals.
  4. Quantificació de nutrients: Un cop extrets els nutrients, s’utilitzen tècniques analítiques específiques per quantificar cadascun. Aquestes tècniques poden incloure espectrofotometria, cromatografia (com HPLC o GC), titulació o altres tècniques reconegudes i validades.
  5. Anàlisi d’altres components: A més dels nutrients, l’anàlisi nutricional també pot involucrar la determinació d’altres components importants, com ara additius alimentaris, antioxidants, compostos fitoquímics o altres compostos específics.
  6. Interpretació i càlculs: Un cop obtinguts els resultats de les anàlisis, s’interpreten i calculen els valors nutricionals per a cada nutrient o component avaluat. Aquests valors es poden comparar amb les recomanacions nutricionals establertes o utilitzar-se per elaborar etiquetes nutricionals.

Consultoria en seguretat alimentària de Barcelona

Si us preocupa la qualitat i seguretat dels aliments que prepareu, no dubteu a sol·licitar informació sobre les nostres anàlisis d’aliments. Comptem amb un equip d’experts que et poden oferir informació detallada sobre el procés analític, els resultats obtinguts i com aquesta informació et pot ajudar a prendre decisions sobre el teu procés de producció.

No tinguis dubtes, omple el nostre formulari de contacte per sol·licitar informació i comença a prendre mesures per garantir la qualitat i la innocuïtat dels aliments que prepares.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?