/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Què ha de fer si detecta una alerta alimentària?

Actuar amb rapidesa davant d’una alerta alimentària és fonamental per garantir la seguretat dels consumidors. Tot i que cap empresa del sector de l’alimentació vol patir una alerta, cal conèixer els passos a fer en el cas que ens trobem en aquesta situació. A Proacciona, consultoria en seguretat alimentària de Barcelona, ​​fa més de 15 anys que ajudem empreses d’aquest sector a garantir la seguretat alimentària amb un assessorament personalitzat. Continua llegint i aprèn els passos que cal seguir en el cas d’una alerta alimentària.

Què és una Alerta Alimentària?

Una alerta alimentària es produeix quan un perill que es troba present en un aliment o pinso entra a la cadena alimentària i pot suposar un risc per a la salut humana o animal en consumir-lo.

En aquests casos, és molt important reaccionar de manera ràpida i coordinada per immobilitzar i retirar els productes involucrats per evitar que arribin als consumidors. Per fer-ho, s’estableixen xarxes d’alerta que ajuden a fer tot aquest procés de la manera més ràpida possible.

Diferències entre alerta i crisi alimentària

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició distingeix entre alertes i crisis alimentàries.

Les alertes alimentàries sorgeixen quan hi ha un risc greu per a la salut dels consumidors associat a aliments amb origen o procedència d’institucions estatals o distribuïts dins del territori espanyol.

Una crisi alimentària és una situació “especial” en què conflueixen diferents aspectes. Riscos greus per a la salut humana, directes o indirectes, la gestió dels quals és massa complexa per dur a terme de forma periòdica i que s’estén a una part substancial de la cadena alimentària.

Cultura de seguretat alimentària

Passos a seguir un cop detectada l’alerta

Si una empresa detecta una incidència en la seva línia de producció o distribució, ho ha de comunicar a les autoritats com a alerta alimentària.

En aquest sentit, segons l’article 19 del Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, les obligacions principals són:

  1. Retirar els productes afectats del mercat.
  2. Reportar els fets a les autoritats.
  3. Comunicar la informació rellevant a les autoritats competents i empreses afectades per garantir-ne la traçabilitat.
  4. Prendre mesures en cooperació amb altres empreses i autoritats.
  5. Si el producte pot haver arribat als consumidors, informar-los de manera eficaç i precisa.
  6. Recuperar els productes que els hagin estat subministrats en cas que sigui necessari.

Consells per evitar alertes alimentàries

Per evitar alertes alimentàries, és recomanable disposar d’un pla APPCC i implementar-lo adequadament perquè es puguin detectar i actuar sobre possibles errors abans que el producte arribi al consumidor. Així mateix, per garantir la salut dels consumidors amb al·lèrgies, és important gestionar adequadament els al·lèrgens i etiquetar-los. A més, formar els treballadors en aquesta matèria ajudarà a reaccionar de la manera més ràpida i eficient possible.

Consultoria en seguretat alimentària de Barcelona

A Proacciona comptem amb més de 15 anys d’experiència assessorant empreses en seguretat alimentària. T’ajudem a implementar i seguir correctament un pla APPCC, i brindem formació als teus empleats en àrees com el maneig d’al·lèrgens i l’etiquetatge de productes.

A més, amb la nostra App Total Food Control, pots administrar la traçabilitat dels teus productes de manera fàcil i automàtica, i detectar la causa arrel dels problemes per actuar ràpidament quan sorgeixin alertes. Si tens qualsevol dubte, pots emplenar el formulari de contacte perquè et responguem el més aviat possible.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?