/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Què són els contaminants en aliments? Aprèn a evitar-los

Garantir la qualitat dels aliments que mengem és una gran preocupació per a tothom. La Unió Europea cada cop té més legislacions per portar un control de la seguretat alimentària i garantir la traçabilitat dels aliments. No obstant això, cal augmentar la seguretat a tots els passos de la cadena de producció per reduir els riscos de contaminants en aliments. En aquest article us expliquem què són aquests contaminants, com prevenir-los i els riscos que els causen a les persones.

Què són els contaminants?

Es pot dir que els contaminants en aliments són substàncies externes als productes alimentaris que han estat afegides de manera no intencional. Això pot haver ocorregut en qualsevol de les fases de la cadena: producció, transformació, transport i emmagatzematge.

La causa principal que apareguin contaminants en aliments és la contaminació creuada. Per sort, en la majoria dels casos, aquests contaminants no causen problemes greus a la salut. És més, pot ser que el mateix cos el combati sense que arribem a adonar-nos-en. Tot i això, quan hi ha quantitats molt elevades d’un contaminant, pot arribar a provocar malalties greus o en el pitjor dels casos, la mort.

Tipus de contaminants a Aliments

Els diferents tipus de contaminants que existeixen es classifiquen en funció del seu origen. Tots els aliments poden ser contaminats a través d’aquests tres orígens i per això cal implantar un sistema d’autocontrol (Pla APPCC). A més, formar els empleats és fonamental per evitar errors que puguin aparèixer durant la manipulació d’aliments. A continuació us expliquem els tres tipus de contaminants en aliments:

Contaminants Químics

Aquests contaminants són substàncies químiques que en entrar en contacte amb els aliments poden ser nocives o tòxiques. Afecten els aliments tant a curt, mitjà i llarg termini. Els contaminants químics solen ser productes usats en la neteja i la desinfecció de les àrees de treball que acaben entrant en contacte amb aliments per mitjà de la contaminació creuada.

Contaminants Físics

A diferència dels anteriors, els contaminants físics són objectes que són presents en els aliments i que no haurien de ser-hi. No són tòxics llevat que hi portin contaminants biològics o químics. No obstant això, cal tenir molta cura amb aquests contaminants, ja que poden causar ennuegaments i problemes digestius. Alguns exemples d’aquests objectes són: trossos de vidre, plàstics, ungles, materials d’envasament…

Contaminants Biològics

Els contaminants biològics són algunes substàncies produïdes per altres éssers vius que entren en contacte amb els aliments. Aquests contaminants engloben la contaminació bacteriana, els paràsits, la saliva, excrements de les plagues, sang, etc. La gran majoria de toxiinfeccions alimentàries són causades per aquests contaminants i l’única manera de minimitzar-les és amb bones pràctiques de seguretat alimentària.

com es classifiquen els ous

Prevenció i control dels Contaminants a Aliments

Com hem dit anteriorment, la presència de contaminants en aliments es pot donar en qualsevol de les etapes de la cadena alimentària. Algunes de les mesures que es fan servir per minimitzar la presència d’aquestes substàncies són les següents:

  • Portar unes bones pràctiques en qualsevol etapa de la producció d’aliments als sectors agrícoles, ramaders i pesquers.
  • Les autoritats sanitàries porten un control dels residus de les indústries per comprovar que no se superen els límits en contaminants.
  • Usant processos com el fumat, fregits, enllaunat, enfornats, etc.

D’altra banda, com a consumidors finals també podem fer certes recomanacions que minimitzen els riscos de consumir aliments contaminats:

  • No donar carns tretes de la caça silvestre a embarassades ni a nens menors de 6 anys.
  • El consum de bledes, borratges i espinacs ha de ser molt limitat en nens menors de 3 anys.
  • No s’ha de menjar carn fosca situada al cap dels crustacis.
  • Seguir una dieta variada és fonamental, ja que els aliments dels comerços estan completament controlats.

Riscos dels Contaminants en Aliments

Tothom pot patir una intoxicació alimentària degut a un contaminant. No obstant això, hi ha alguns grups de persones que tenen més risc que els contaminants siguin més perillosos. Per començar, les persones que tinguin un sistema immunològic més feble per qualsevol motiu, serà més complicat combatre aquests contaminants i pot causar efectes més greus.

A més, les dones embarassades, persones grans i nens menors de 5 anys són els principals grups de risc que una toxiinfecció alimentària es compliqui més del que s’esperava.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?