/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Qui ha d’implantar l’APPCC?

L’APPCC (Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític) també es coneix com a HACCP per les sigles en anglès. És un mètode que es fa servir per identificar, avaluar i controlar els perills que poden posar en risc la innocuïtat dels aliments en un negoci.

Tot negoci que es dediqui a elaborar aliments ha de garantir la seguretat alimentària de tots els productes que comercialitzen. Per això, cal implantar les mesures necessàries que ajudin a minimitzar riscos. A continuació, us expliquem què és el pla APPCC i quines són les empreses obligades a implantar-lo actualment.

Què és l’APPCC?

El sistema APPCC és un pla de gestió de la seguretat alimentària. Aquest sistema d’autocontrol estableix els requisits i les millors pràctiques que cal seguir per assegurar la qualitat dels processos i les condicions higièniques a les empreses del sector alimentari.

L’acrònim APPCC significa Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control. Per definició, un sistema APPCC està dissenyat per identificar, analitzar i controlar tots els perills que amenacen la seguretat alimentària.

L’enfocament del sistema és preventiu, és a dir, intenta establir un sistema de seguiment per evitar riscos, encara que també ajuda a corregir les desviacions i els errors detectats.

Empreses obligades a implantar l’APPCC

Des de l’entrada en vigor del Reial decret núm. 2207 el 1995, totes les empreses del sector alimentari han d’implantar els requisits previs del sistema. Alguns exemples d’empreses que ho requereixen són:

  • Empreses de serveis de restauració col·lectiva.
  • Una empresa que comercialitza matèries primeres per produir aliments o productes alimentaris.
  • Qualsevol empresa dedicada a emmagatzemar, comercialitzar o elaborar aliments.

Independentment de la mida, aquestes empreses han d’implementar un sistema APPCC. Per descomptat, aquest sistema s’ha d’adaptar a l’activitat i la mida de cada empresa per a una implementació fàcil.

Amb l’ajuda de consultors professionals, s’instruirà l’empresa per promoure la implementació del sistema APPCC i les adequades pràctiques d’higiene dels aliments.

Com implantar el sistema APPCC

Abans d’aplicar un sistema APPCC per garantir la seguretat alimentària dins del teu negoci, has de complir una sèrie de prerequisits o pràctiques d’higiene adequades. A continuació, us expliquem quines són les fases necessàries per implantar el pla APPCC:

Crear un grup de treball APPCC

El primer pas és formar un equip de treball multidisciplinari responsable de dissenyar i implementar aquest sistema APPCC. Aquest grup ha d’estar liderat per una persona que impulsi les accions necessàries per desenvolupar i implementar el sistema.

Descripcions de productes i activitats

Un cop assignat un equip, aquest ha de ser responsable de descriure cada tasca realitzada per l’empresa, així com el procés de producció i preparació dels aliments.

Fer i revisar diagrames de flux

Tota la informació sobre els productes ha de quedar reflectida a través del diagrama de flux, cosa que permet visualitzar ràpidament el procés d’elaboració dels mateixos. Aquests diagrames han d’anar acompanyats d’una fitxa descriptiva completa.

Cultura de seguretat alimentària

Dur a terme una anàlisi de perills

Considerat un dels principis fonamentals. A través d’aquest procés es recopila tota la informació i s’avalua i s’identifica la probabilitat del risc i les condicions que el poden generar.

Identificar punts crítics de control (PCC)

Cal establir un punt crític de control per a cada etapa que s’identifiqui com a perill, és a dir, quan cal aplicar un control per prevenir o eliminar el risc. En aquest sentit, cada cop és més freqüent l’ús d’arbres de decisió, una eina que ajuda a prendre decisions.

Establir límits clau

És a dir, descriure els criteris que es consideraran i determinar en quin moment es considera que l’aliment ja no compleix les garanties de qualitat i innocuïtat necessàries.

Crear un sistema de monitorització per controlar els punts crítics

Per poder mesurar i controlar els límits establerts, cada PCC ha de tenir el seu propi sistema de monitorització. Les recomanacions descriuen els processos de seguiment i control que s’han de realitzar per assegurar-ne el coneixement i el funcionament correcte.

Identificar accions correctives quan es detecten errors o desviacions

Aquestes mesures han de donar una resposta adequada per mantenir assegurances els consumidors. Les accions correctives han de descriure com cal procedir en cada cas i identificar qui serà el responsable de la seva aplicació.

Especificar un procés per verificar que el sistema HACCP està funcionant de manera efectiva

Una altra base és la necessitat de verificar que el sistema funciona correctament. Aquesta verificació es pot fer per diversos mètodes i procediments.

Assignar un sistema de documentació

L’etapa final per implementar aquest procés a la vostra empresa i mantenir la seguretat dels aliments és documentar tota aquesta informació, que servirà com a model per guiar-lo. Aquests documents han de ser avaluats i revisats segons sigui necessari.

Consultoria en seguretat alimentària de Barcelona

A Proacciona trobaràs consultors experts en seguretat alimentària amb més de 15 anys d’experiència en implantar el pla APPCC i els seus prerequisits. Planifiquem visites i verificacions internes per fer un seguiment correcte del pla APPCC i assegurar-nos que compleix la normativa legal. Estem al costat de les empreses en tot moment, per assessorar-les en aspectes legals i normatius, proposar millores i canvis, actualitzar documents, resoldre problemes pràctics o no-conformitats derivades d’actes oficials. Si vols més informació només cal que omplis el formulari de contacte i ens posarem en contacte amb tu.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?