Pla APPCC

Què és el pla APPCC?

APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) és un mètode operatiu estructurat i internacionalment reconegut per identificar riscos en seguretat alimentària. Té com a objectiu, identificar perills de seguretat alimentària. Aquest sistema és obligatori a la UE. Els principis i directrius per a l’aplicació del pla APPCC han estat adoptats per la Comissió del Codex Alimentarius. El pla APPCC té base científica i identifica els riscos i les mesures específiques per al seu control amb la finalitat de garantir la seguretat dels aliments.

plan appcc

Pla APPCC. Inspeccions de sanitat

El pla APPCC és d’obligat compliment segons la normativa europea. Les inspeccions de sanitat verifiquen que s’estigui complint amb les inspeccions periòdiques. Oferim un servei d’implantació completa del pla APPCC i un seguiment per complir amb la normativa legal. Contactem amb els inspectors i adaptem la documentació del pla APPCC a les exigències.

Importància de l’aplicació dels prerequisits del pla APPCC

Com ja resulta conegut, el Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) és l’eina de seguretat alimentària més estesa i amb un major reconeixement a nivell internacional.

Així, a nivell europeu, la normativa horitzontal en matèria d’higiene i seguretat alimentària, mitjançant el Reglament 852/2004, sobre higiene dels productes alimentaris, contempla, en el seu article 5, l’obligatorietat per a les operadores de les empreses alimentàries de crear, aplicar i mantenir un sistema d’autocontrol basat en els principis de l’APPCC.

Tot i així, resulta primordial considerar i, seria un greu error ometre que, perquè la implantació del sistema APPCC sigui efectiva, l’empresa ha de tenir establertes pràctiques higièniques i condicions ambientals i operatives que comprenguin tot el procés productiu.

Aquestes pràctiques d’higiene són essencials per a la seguretat dels aliments, essent complementàries i imprescindibles per a la implantació efectiva de l’APPCC. Conegudes com a plans d’higiene, programes de requisits previs o prerequisits, tots ells resulten conceptes anàlegs. L’OMS les defineix des de 1998 com “aquelles pràctiques i condicions necessàries prèviament i durant la implantació d’un pla APPCC i que són essencials per a la seguretat dels aliments”.

Preguntar a un tècnic
T. 661761905

Exemples de plans de prerequisits APPCC

Alguns dels plans inclosos en aquests prerequisits són:

 • Neteja i desinfecció.
 • Plagues: desinsectació i desratització.
 • Control de l’aigua.
 • Proveïdors.
 • Manteniment de locals, instal·lacions i equips.
 • Formació de treballadors.
 • Aspecte.
 • Residus.
 • Al·lergògens.
 • Pla de control de temperatures.
 • Pla de control de cossos estranys.
plan appcc empresas

Aquests programes poden ser individualitzats en plans específics o ser inclosos en altres ja existents. En tot cas, l’empresa ha de decidir quins prerequisits són importants per al desenvolupament de les seves activitats, des d’una perspectiva de seguretat alimentària i que precisin una planificació.

Aquests programes, de fet, es troben descrits en documents tan internacionals com els Principis Generals d’Higiene dels Aliments de la Comissió del Codex Alimentarius, i en el Reglament 852/2004/CE ja citat.

Per què el pla APPCC?

El pla APPCC és la base sobre la qual es recolza la producció d’aliments segurs però considerant, indubtablement que, sense uns programes de prerequisits adequadament definits, aquest sistema no seria sostenible. Els prerequisits són plans actius i susceptibles de modificacions i millores. El grau de compliment ha de quedar reflectit mitjançant la documentació i registres adequats, així com el propi pla APPCC.

Una errada comuna a l’hora d’elaborar plans APPCC és tractar els requisits previs com a Punts de Control Crític (PCC). Com a conseqüència, augmenta el número de PCC’s reals del procés i incrementa la complexitat del sistema. Aquestes etapes podrien ser controlades mitjançant els programes de prerequisits l’objectiu dels quals és disminuir el número PCC’s a identificar sense perdre el control sobre el sistema o les etapes realment crítiques del procés de fabricació.

No es pot oblidar que els prerequisits estan enfocats a controlar aquells perills generals que afecten la producció d’aliments, mentre que l’APPCC s’instaura com a sistema de prevenció dels perills específics d’un producte en un procés.

Per això, cal ressaltar la importància d’implantar uns programes de prerequisits d’una forma adequada a l’entorn de producció ja que la seguretat alimentària no està vinculada únicament a la correcta aplicació del pla APPCC, sinó a la suma del sistema i els seus prerequisits.

Contracteu pla APPCC amb PROACCIONA

A PROACCIONA fem contractes anuals d’implantació i seguiment tot i que podem adaptar el servei a les necessitats del client.

 • 15 anys d’experiència en consultoria APPCC.
 • Coneixem l’empresa alimentària a fons.
 • Equip compromès a buscar solucions.
 • Resolem problemes pràctics.
 • Solucionem no conformitats derivades d’actes oficials.

Actualitza el pla appcc en pocs dies

Formulari de contacte

No dubti a consultar-nos els seus dubtes, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.

  condicions legals

  política de privacitat