/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Què passa si un producte no té registre sanitari?

El Registre General Sanitari d’Aliments (RGSA o RGSEAA) és un número d’identificació administrativa nacional on s’han de registrar tots els productes i empreses alimentàries produïts a Espanya. No obstant això, hi ha certs productes que no requereixen aquest registre. Des de Proacciona, consultoria en seguretat alimentària de Barcelona, ​​us assessorem perquè conegueu tota la informació necessària sobre el registre sanitari d’aliments.

Quins productes no requereixen Registre Sanitari?

Les empreses i les seves societats propietàries no estan obligades a inscriure’s al Registre Sanitari si s’especialitzen en manipular, elaborar, envasar, emmagatzemar o servir productes alimentaris per a la venda al lloc o per al lliurament als consumidors finals servint altres establiments de les mateixes característiques. Sempre que sigui des d’una perspectiva econòmica i productiva marginal a l’empresa.

D’altra banda, el Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre el Registre General Sanitari d’Aliments i Empreses Alimentàries, determina que tots els negocis que compleixin les característiques següents s’hauran d’inscriure al registre sanitari:

 • Les seves activitats es poden dividir en una de les categories següents: producció, modificació, emmagatzematge o distribució, envasament o transformació.
 • El domicili social de l’entitat, l’establiment o la mateixa empresa és a Espanya.
 • Els objectius de les activitats són: productes destinats al consum humà, materials en contacte amb aliments o tècniques per elaborar aliments.

La importància del Registre Sanitari

El registre sanitari per als aliments i begudes es dóna després d’haver realitzat diverses anàlisis físiques, químiques i microbiològiques. Amb això, es garanteix la innocuïtat del producte juntament amb la seva seguretat alimentària.

Aquest registre ha d’estar assenyalat a l’etiquetatge del producte per poder consultar quina és l’empresa que hi ha darrere els aliments. En cas que no trobeu el registre sanitari a l’etiqueta d’un producte, recomanem no comprar el producte.

Cultura de seguretat alimentària

Comprovar l’empresa darrere un registre sanitari

Per conèixer quina és l’empresa darrere d’un registre sanitari, podem fer servir la pàgina web de l’AECOSAN. Hi disposem d’un cercador de registres sanitaris i de les seves empreses a través del seu número de registre o la seva denominació social.

Si escrivim un codi al cercador de registres sanitaris, ens tornarà les dades de l’empresa juntament amb la classificació de la seva activitat. Aquest és un llistat amb totes les activitats que podeu trobar al cercador de l’AECOSAN:

 • AH: Llotja
 • CC: Centre de recollida
 • CP: Sala d’especejament
 • CS: Magatzems frigorífics (empreses que es dediquen exclusivament a aquesta activitat)
 • DC: Centre d’expedició
 • EPC: Centre d’embalatge
 • FFPP: Establiment de productes de la pesca frescos
 • FV: Vaixell factoria
 • GHE: Establiment de tractament de caça
 • LEP: Establiment d’ou líquid
 • MM: Establiment de carn picada
 • MP: Establiment de preparats de carn
 • MSM: Establiment de carn separada mecànicament
 • PC: Centre de depuració
 • PP: Establiment de transformació
 • RW: Reenvasadors (empreses que es dediquen exclusivament a aquesta activitat)
 • SH: Escorxador
 • WM: Mercats majoristes
 • ZV: Vaixell congelador

Quina és la multa per no tenir registre sanitari?

En cas que un producte no compleixi les obligacions legals, es considera perillós per al consum. Quan s’incompleix amb la normativa espanyola de seguretat alimentària, pot comportar una sanció econòmica, sanitària, administrativa o penal, a més del dany que causa a la imatge de la marca.

El tipus d’infracció comesa per l’empresa es determina en funció del tipus d’aliment i del risc per a la salut. Per exemple, alguns dels aliments que es consideren d’alt risc són: carn fresca, llet i ous.

Per quantificar la sanció econòmica, es considera la infracció com a “lleu”, “greu” o “molt greu”, podent arribar a costar 600.000€:

 • Sanció lleu: De 300€ a 3.000€
 • Sanció greu: De 3.001€ a 60.000€
 • Sanció molt greu: De 60.001€ a 600.000€ i/o tancament temporal de 5 anys.

Obtingues el Registre Sanitari fàcilment

A Proacciona, consultora de seguretat alimentària a Barcelona, ​​us ajudem a donar-vos d’alta al registre general sanitari d’aliments i empreses alimentàries. Realitzem tots els tràmits i t’assessorem en seguretat alimentària perquè puguis complir els requisits necessaris per obtenir el registre sanitari.

A més, un cop estiguis registrat, ens assegurem que l’empresa segueix complint tots els requisits per evitar possibles sancions. Si vols més informació o que t’ajudem a tramitar el registre sanitari, posa’t en contacte amb nosaltres.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?