/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Què són els Prerequisits APPCC?

Els prerequisits del pla APPCC són una sèrie de condicions que les empreses han de complir abans de la implantació d’un sistema APPCC. Sense l’elaboració d’aquest pla de prerequisits, serà molt complicat fer una anàlisi APPCC que identifiqui tots els perills i punts de control crítics dins de la cadena. A Proacciona portem més de 15 anys al sector de la seguretat alimentària i hem implantat més de 140 plans APPCC.

Què és l’APPCC?

L’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control o APPCC és un sistema de gestió de seguretat alimentària que identifica, avalua i preveu els perills d’infecció que es poden produir durant la cadena de subministrament dels aliments. L’APPCC és un document obligatori (segons el Reglament 852/2004) per a totes les empreses del sector de l’alimentació.

Quins són els Prerequisits de l’APPCC?

Els prerequisits APPCC són una sèrie de condicions que poden variar en funció de les necessitats de cada empresa. És a dir, no hi ha una llista única que s’apliqui a tots els sectors de la mateixa manera. No obstant això, sí que hi ha alguns aspectes destacats que garanteixen unes normes de seguretat alimentària mínimes a moltes empreses. Aquesta és una llista amb alguns dels prerequisits de l’APPCC més destacats:

 • Manteniment de locals, instal·lacions i equips.
 • Formació dels treballadors de l’organització.
 • Neteja i desinfecció d’instal·lacions.
 • Desinsectació i desratització.
 • Abastament d’aigua apta per al consum.
 • Control de totes les operacions de la producció alimentària.
 • Traçabilitat o aplicació d’estàndards.
 • Emmagatzematge de productes i materials de neteja.
 • Emmagatzematge i eliminació de residus.
 • Aplicació de sistemes preventius.
 • Control i seguiment de proveïdors i distribuïdors.
 • Ús responsable de recursos ambientals.
com es classifiquen els ous

Plans per desenvolupar els Prerequisits APPCC

La seguretat alimentària depèn que els prerequisits s’hagin implantat correctament. Per això és important adaptar els requisits previs de manera adequada. L’activitat de l’empresa alimentària determina quins són els plans que cal implantar. Alguns exemples de plans de prerequisits són:

 • Programa de formació a empleats: Té com a objectiu brindar als empleats els coneixements necessaris sobre higiene, condicions ambientals i seguretat alimentària per a la seva correcta aplicació a les activitats laborals.
 • Planificació de la infraestructura i manteniment sanitari de les instal·lacions: L’objectiu és assegurar que el nivell de manteniment de la instal·lació i els equips utilitzats es trobin en les millors condicions possibles per a la conservació i el funcionament, evitant així la contaminació dels aliments.
 • Programa de neteja i desinfecció: Incloure nivells òptims de neteja i desinfecció mitjançant la reducció i eliminació de microorganismes patògens presents a qualsevol tipus d’element que afecti la qualitat higiènica i sanitària dels aliments.
 • Pla de control de plagues (Control d’insectes i rosegadors): Es tracta de desenvolupar i establir mesures preventives per evitar la presència d’insectes o altre tipus d’animals que siguin considerats plagues que suposin una amenaça per a la higiene i la seguretat alimentària. Aquesta precaució ha d’estar en consonància amb un programa de neteja i sanitització per evitar la propagació d’aquestes fonts de contaminació dels aliments.
 • Programa de control d’aigua: El principal objectiu d’aquest programa és assegurar que el subministrament d’aigua durant tot el procés productiu, incloent-hi la neteja i la desinfecció, sigui potable, és a dir, no contaminada i apta per al consum humà.
 • Pla de bones pràctiques de manipulació: Aquest programa és un dels més importants perquè és poc probable que les persones que entren en contacte amb els aliments els contaminin i la manipulació i preparació són segures.
 • Pla de traçabilitat: la capacitat de rastrejar i controlar el rastre dels aliments que es consumiran perquè les empreses puguin detectar-los i eliminar-los a temps si representen una amenaça per a la salut pública.
 • Programa de control i gestió de residus: Comprèn el control i maneig dels residus generats per l’empresa de manera adequada per evitar que contaminin els aliments, brindant així seguretat i higiene a la cadena alimentària.
 • Programa de control i seguiment de proveïdors: Aquest programa està dissenyat per garantir la procedència i la seguretat sanitària i higiènica de les matèries primeres, ingredients i materials que entren en contacte amb els aliments perquè no arribin al procés productiu contaminats.
 • Pla d’al·lergògens: Amb aquest programa controlem des de la formació de treballadors en al·lèrgia alimentària, control de matèries primeres, procés productiu, revisió de cartes d’al·lèrgens i etiquetatge.

Sol·licitar un Pla de Prerequisits APPCC

A Proacciona, consultoria en seguretat alimentària i APPCC de Barcelona, ​​som experts en programes de prerequisits de l’APPCC. Fa més de 15 anys que adaptem plans de requisits previs a l’activitat i a les necessitats de les empreses alimentàries com la teva.

El nostre mètode es basa en una implantació personalitzada i flexible, que us permetrà treure el màxim rendiment al pla APPCC i estalviar costos i temps. Ens encarreguem de garantir la seguretat alimentària en cadascun dels teus processos, perquè tu només t’hagis de preocupar de donar el millor de tu als teus clients i consumidors. T’ajudem? Omple el formulari del final de la pàgina i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?