/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

La importància de la flexibilitat en seguretat alimentària
Flexibilidad en seguridad alimentaria

La flexibilitat en seguretat alimentària fa referència a la necessitat que els requisits del pla APPCC, obligatori per a les empreses alimentàries, siguin prou adaptables per poder aplicar-se a totes les empreses. Aquesta puntualització forma part del Reglament (CE) 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris. S’hi estableix la responsabilitat de les empreses alimentàries de crear, aplicar i mantenir un procediment permanent basat en els principis de l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

A més del Reglament (CE) 852/2004, també cal tenir en compte el Real Decreto 1086/2020. D’acord amb aquest, es regulen i flexibilitzen determinades condicions d’aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d’higiene de la producció i la comercialització dels productes alimentaris, i es regulen activitats excloses del seu àmbit d’aplicació.

Continua llegint! T’ho expliquem amb més detall com s’aplica la flexibilitat.

Límits de la flexibilitat

Per sobre de tot, la flexibilitat no ha de posar en perill els objectius d’higiene dels aliments i, atès que tots els aliments fabricats d’acord amb les normes d’higiene circulen lliurement a tota la Comunitat, el procediment pel qual els Estats membres puguin aplicar la flexibilitat ha de ser completament transparent.

Flexibilitat als punts crítics

El Reglament 852/2004 reconeix que a determinades empreses alimentàries no és possible identificar punts de control crític. Per tant, en alguns casos, les pràctiques higièniques correctes poden substituir el seguiment de punts crítics. Així mateix, s’estableix que el requisit d’establir límits crítics no implica que calgui fixar una xifra límit en cada cas.

Flexibilitat a la documentació

D’altra banda, el Reglament estableix que el requisit de conservar documents ha de ser flexible per evitar càrregues excessives per a empreses molt petites.

Mètodes tradicionals

El Reglament estableix que la flexibilitat també és convenient per poder continuar utilitzant mètodes tradicionals en qualsevol de les fases de producció, transformació o distribució d’aliments i en relació amb els requisits estructurals dels establiments. Així mateix, reconeix la flexibilitat com a particularment important per a les regions amb limitacions geogràfiques especials.

flexibilitat al sector alimentari

Establiments que s’acullen a la flexibilitat

De les mesures de flexibilitat del Real Decreto 1086/2020 destaquen aquelles que concerneixen a:

  • Establiments petits de sacrifici animal. Poden sacrificar, a les seves instal·lacions, animals (aus i conills) criats a la pròpia explotació o que hagin complert l’estada mínima fixada, i respectant el límit de sacrifici anual.
  • Petits escorxadors i establiments que elaborin carn picada. El Reial decret preveu l’establiment, per part de l’autoritat competent, de pautes pròpies respecte dels mostrejos recollits a la normativa general quan l’anàlisi del risc ho justifiqui.
  • La venda directa de quantitats petites de carn al consumidor final o a establiments de venda minorista. Es pot realitzar a la pròpia explotació oa mercats ocasionals o periòdics, si la distància entre l’explotació i els mercats o establiments no supera els 100 quilòmetres i es compleixen els requisits d’etiquetatge fixats.
  • La comercialització directa de llet crua.
  • L’evisceració parcial de canals a escorxadors.
  • La comercialització de certes espècies de cargols silvestres.
  • Els establiments de menjars preparats que serveixen a altres centres, com residències de gent gran, hospitals, menjadors escolars, mitjans de transport, centres de dia. El Reial decret fixa criteris homogenis i requisits per als menús testimonis per a la realització dels estudis epidemiològics que siguin necessaris (han d’estar clarament identificats i datats i es conservaran durant un mínim de set dies a temperatura igual o inferior a quatre graus centígrads).

T’ajudem? A Proacciona som experts en seguretat alimentària i implantació del pla APPCC. Ens encarreguem d’adaptar el pla a la teva empresa d’acord amb les seves característiques i tenint en compte el principi de flexibilitat. A més, amb la nostra app homologada podràs fer un seguiment del pla APPCC de forma ràpida i automatitzada. Omple el formulari que trobaràs a continuació i ens posarem en contacte amb tu.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?