/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Classificació de riscos en matèria de seguretat alimentària

Un risc és la contingència o la proximitat d’un dany. Els riscos són objecte de control, ja que poden vulnerar la seguretat. Per aquest motiu, és important conèixer els diferents riscos que hi ha i quins podrien suposar una amenaça a la seguretat alimentària.

Classificació de riscos

A continuació, es presenta una proposta de riscos que ens podem trobar al sector de la seguretat alimentària:

Riscos químics

Els riscos químics són els més comuns, engloben gasos, vapors, però també altres substàncies com el plom, el cadmi, el mercuri, l’arsènic… Per protegir la salut dels consumidors, s’han establert un límit de concentracions en aquestes substàncies que no poden afectar la salut dels consumidors.

Alguns dels límits establerts són:

 • Plomo (Pb): No establert. Es sol trobar en cereals, grans, vegetals i aigua de l’aixeta.
 • Cadmio (Cd): 25 µg/kg pc per mes. Es troba en hortalisses, cereals i derivats, carn i derivats carnis. També a Fruits secs.
 • Mercurio (Hg): 4 µg/kg pc per setmana. El més comú és trobar-lo en determinats peixos.
 • Arsénico (As): 15 µg/kg pc per setmana.

Riscos físics

Són aquells materials estranys que poden arribar accidentalment als aliments i causar danys a la salut. Pot ser part de l’aliment que no hauria de ser present, per exemple, ossos. També alguns materials que accidentalment es troben a l’aliment, com algun vidre. Se solen distingir segons la mida i segons si són objectes tous o durs.

Cultura de seguretat alimentària

Riscos biològics

Aquests riscos afecten la salut i poden provocar malalties de transmissió alimentària, fent referència a virus, bacteris, fongs, paràsits, entre d’altres.

Quins factors determinen els perills dels riscos biològics?

 • Temperatura: és un dels elements que resulta més eficaç per eliminar els bacteris. D’altra banda, les temperatures baixes també poden mantenir els aliments i allargar-ne la vida útil durant més temps.
 • Activitat de l’aigua: l’activitat de l’aigua fa referència a la humitat que es pot trobar en els aliments. És la quantitat d’aigua disponible per fer créixer microorganismes. Si hi ha concentracions altes de sucre o sal, l’activitat de l’aigua disminueix.
 • pH: és el nivell d’acidesa d’una solució aquosa, i és un dels factors limitants per al creixement i la supervivència de microorganismes. Com més pH, menor probabilitat que un microorganisme sobrevisqui.
 • Matèria primera: les condicions de la matèria primera són primordials perquè un producte elaborat mantingui la seva innocuïtat. La contaminació d’un producte sol tenir lloc en les primeres etapes de manipulació, com a matèries primeres.
 • Manipulació de l’aliment: una mala manipulació de l’aliment o una formació incorrecta dels manipuladors pot propiciar la contaminació del producte.
 • Higiene: la manca d’higiene on es manipulen i s’emmagatzemen aliments, i fins i tot en el transport, també tenen un gran impacte en la seguretat alimentària.

Riscos psicosocials

Són aquells que afecten la salut mental dels treballadors com l’estrès, la fatiga laboral, entre d’altres fenòmens.

Riscos ergonòmics

És el disseny i les condicions dels llocs de treball, però també el seu impacte a la càrrega mental i la distribució del temps.

Per aplicar l’ergonomia a la feina i millorar la qualitat de vida dels treballadors es poden fer estudis de diferents àmbits com, per exemple:

 • Manipulació manual de càrregues: la tecnologia pot ajudar a millorar l’ergonomia a la feina.
 • Moviments repetitius: moltes vegades l’avaluació d’aquest risc requereix un vídeo dels cicles de treball per poder analitzar les tasques i modificar-les.
 • Càrrega de treball: es fan servir criteris específics per valorar el lloc de treball, la durada de la jornada laboral de vuit hores i les fases curtes del cicle de treball.
 • Tir i arrossegament: es poden detectar riscos derivats del tir i arrossegament (ús de transpaletes manuals, carros, caixes…) i proposar mesures preventives.
 • Postures forçades: mitjançant una anàlisi detallada es poden avaluar riscos en l’adopció de postures extremes que puguin causar dolor a l’esquena, articulacions…
 • Incomoditat a oficines (tèrmic/acústic): el soroll excessiu i la incomoditat tèrmica poden provocar pèrdua de productivitat i irritació. Per això, es pot fer un estudi de soroll i aplicar mètodes d’avaluació per millorar l’entorn laboral.

A Proacciona, consultoria de seguretat alimentària de Barcelona, ​​som experts en seguretat alimentària. Estudiem els riscos que puguin emergir al sector de l’alimentació i ajudem empreses a garantir la innocuïtat alimentària dels seus productes. Per això, podem oferir cursos de manipulació d’aliments, avaluació de l’ergonomia a la feina, estudis dels riscos químics i biològics, serveis de neteja i higiene, entre molts altres serveis. Si vol saber-ne més no dubti en contactar-nos.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?