/* JS para menú plegable móvil Divi */

BLOG

Com es garanteix que l’aliment sigui segur per al consum?
inocuidad alimentaria, seguridad alimentaria

Generalment, quan mengem, no ens parem a pensar en tots els processos i mesures que s’han pres per garantir la seguretat de l’aliment que estem ingerint, n’assumim la innocuïtat alimentària. Però qui té la responsabilitat de garantir que l’aliment sigui segur per al consum? I com ho ha de garantir? T’ho expliquem.

La innocuïtat dels aliments

D’acord amb el que estableix el Reglamento 178/2002 del Parla­mento Europeo i del Consell de 28 de gener de 2002, els explotadors econòmics tenen la responsabilitat de no comercialitzar aliments que no siguin segurs. Per això, els productes comercialitzats compten amb la presumpció de seguretat. S’entén com a “aliment insegur” aquell que:

 • Sigui nociu per a la salut.
 • No sigui apte per al consum humà.

Així mateix, per determinar la innocuïtat d’un aliment s’analitzen dos aspectes fonamentals:

 • Les condicions normals d’ús de l’aliment pels consumidors i en cada fase de la producció, la transformació i la distribució.
 • La informació oferta al consumidor, inclosa la que figura a l’etiqueta, o altres dades a què el consumidor té, generalment, accés, sobre la prevenció de determinats efectes perjudicials per a la salut que es deriven d’un determinat aliment o categoria de aliments.

Els aliments que compleixen les disposicions comunitàries específiques o, en absència seva, nacionals, que regulen la innocuïtat dels aliments, es consideren segurs. No obstant això, les autoritats competents poden prendre les mesures adequades per imposar restriccions a la seva comercialització o exigir-ne la retirada del mercat quan hi hagi motius per pensar que, malgrat la seva conformitat, l’aliment no és segur.

Classificació NOVA

Aliments nocius

Per considerar si un aliment és nociu s’avaluen els aspectes següents:

 • Els probables efectes immediats ia curt i llarg termini d’aquest aliment, no només per a la salut de la persona que el consumeix, sinó també per a la dels seus descendents.
 • Els possibles efectes tòxics acumulatius.
 • La sensibilitat particular d’ordre orgànic d’una categoria específica de consumidors, quan l’aliment hi estigui destinat.

D’altra banda, es considera un aliment com a no apte per al consum humà quan, segons l’ús per al qual està destinat, està contaminat per un cos estrany, putrefacte, deteriorat o descompost.

Com garantir la innocuïtat dels aliments?

El Reglamento 178/2002 posa la responsabilitat de garantir la innocuïtat alimentària a l’operador, és a dir, les empreses alimentàries i de pinsos. Aquestes s’han d’assegurar, en totes les etapes de la producció, la transformació i la distribució que tenen lloc a la seva empresa, que els aliments o els pinsos compleixen els requisits aplicables de la legislació alimentària.

Pla APPCC

Un dels requisits més importants per garantir la innocuïtat alimentària és la implantació d’un sistema d’innocuïtat alimentària, com és el pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC), obligatori per a les empreses de la indústria alimentària, excepte els establiments del sector de la restauració.

El sistema APPCC es basa en la prevenció i corregir els errors quan aquests es detecten, i té 7 principis base:

 1. Analitzar els perills que cal evitar, eliminar o reduir
 2. Determinar els Punts de Control Crítics (PPC)
 3. Establir límits crítics
 4. Establir sistemes de vigilància per als PCC
 5. Aplicar mesures correctives per quan es detecti algun punt de control crític fora de control
 6. Establir procediments de comprovació del funcionament del pla APPCC
 7. Establir un sistema documental per al sistema.

Realitzar i implantar el pla requereix uns coneixements previs, per la qual cosa és recomanable comptar amb l’ajuda de personal especialitzat per adaptar-lo a les necessitats de l’empresa i fer-ne un seguiment correcte. A Proacciona, consultoria en seguretat alimentària de Barcelona, ​​comptem amb un equip de tècnics especialistes en sistemes APPCC que poden assessorar-te i formar-te.

Sistema de traçabilitat

En aquest sentit, en el marc del pla APPCC, també és responsabilitat de tot explotador comptar amb un sistema de traçabilitat documentat per gestionar de forma eficient una potencial alerta alimentària i retirar el producte del mercat en cas que sigui necessari. Per això, a Proacciona hem desenvolupat una aplicació per a mòbils i tauletes que et permet tenir sota control la traçabilitat de la teva empresa de manera fàcil i automatitzada: Total Food Control.

Normes d’innocuïtat alimentària

D’altra banda, les empreses alimentàries també poden optar per certificar-se en normes d’innocuïtat alimentària com són IFS, BRCFSSC 22000. Encara que aquestes certificacions no són obligatòries, afegeixen valor al producte i augmenten la confiança dels distribuïdors i consumidors a l’empresa. A Proacciona, t’ajudem a complir els seus requisits i obtenir la certificació.

T’has quedat amb dubtes? Omple el formulari que trobaràs a continuació i ens posarem en contacte amb tu. Estarem encantats d’assessorar-vos sobre com millorar el sistema d’innocuïtat alimentària de la vostra empresa.

T'AGRADA EL NOSTRE CONTINGUT?

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Categories

Formulari de contacte

¿Necesitas ayuda?