/* JS para menú plegable móvil Divi */

Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

50 Hores

Curs de gestió d’al·lèrgens alimentaris en restauració

Curs Online de 50h

Informació del curs d’al·lèrgens en aliments:

 • Conèixer bones pràctiques de manipulació a cuines.
 • Saber realitzar correctament una lectura de l’etiquetatge de matèries primeres. 
 • Aprendre a reconèixer al·lèrgies i intoleràncies. Informació al consumidor. 
 • Conèixer els riscos associats a l’elaboració i dels plats. 
 • Conèixer les mesures preventives en l’elaboració i la preparació d’aliments. 
 • Aprendre la forma de comunicar-ho als clients o consumidors finals. 

A qui va dirigit?

 • Treballadors de restaurants, hotels i sector de la restauració.
 • Comandaments intermedis en restaurants i hotels.

Quin certificat obtinc?

 • Certificat de formació en al·lèrgens. 

Programa del curs de gestió d’al·lèrgens alimentaris:

Característiques de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Reaccions adverses als aliments:

 • L’al·lèrgia als aliments
 • Relació d’al·lèrgies alimentàries, causes i tractament/prevenció.
 • L’al·lèrgia al làtex.
 • Reaccions adverses no immunològiques als aliments
 • La malaltia celíaca

Identificació dels principals aliments causants d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries:

 • Interpretació de l’etiquetatge d’aliments i de la simbologia relacionada.
 • Símbols identificatius en l’etiquetatge d’aliments aptes per a celíacs.
 • Llistat d’aliments aptes per a celíacs.
 • Activitat per a la correcta interpretació de l’etiquetatge d’aliments i de la simbologia relacionada amb al·lèrgies alimentàries i intolerància al gluten.
 • Principals aliments causants d’al·lèrgies.
 • Productes substitutius per a persones amb al·lèrgia a aliments.
 • Productes substitutius per a persones amb intolerància al gluten.
 • L’ús del làtex en la manipulació d’aliments.
 • Objectes i circumstàncies que tenen o poden contenir làtex.
 • Aliments per a celíacs.
 • Referències legislatives sobre l’etiquetatge d’aliments.

Elaboració d’ofertes gastronòmiques o dietes relacionades amb les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries:

 • Aspectes bàsics de nutrició.
 • Per què restauradors?
 • La roda dels aliments.
 • Aspectes bàsics de qualitat i seguretat alimentària.
 • La dieta sense gluten.
 • Diagrama de processos per al disseny d’ofertes gastronòmiques o dietes relacionades amb les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries..
 • Bones pràctiques en l’elaboració de plats aptes per a persones al·lèrgiques a aliments i al làtex, i per a celíacs.

La comunicació amb el client i la gestió d’al·lèrgens en establiments de restauració:

 • Principals novetats de la reglamentació vigent.
 • Els requisits per a la restauració.
 • Com disposar i mantenir actualitzada la informació de l’etiquetatge dels productes i ingredients que subministren els proveïdors?
 • Substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies.
 • Com comprovar l’etiquetatge durant la recepció de mercaderia?
 • Com evitar o minimitzar la contaminació creuada en l’àrea de cuina?
 • Com informar els consumidors dels al·lergògens presents en el producte?
 • Com conèixer i identificar els al·lergògens potencials?
   
Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

Etiquetatge d’aliments (15h)

Etiquetatge d’aliments (15h)

Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

M’apunto al curs

  Elige el curso

  Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

  15 Hores

  Curs en listeriosi i altres malalties de transmissió alimentària

  Formació Online de 15h

  Objectius del curs en malalties de transmissió alimentària:

   

  • Adquirir coneixements sobre les principals malalties de transmissió alimentària, la seva avaluació, tractament, necessitats d’autocontrol i legislació aplicable.
  • Conèixer les malalties de transmissió alimentàries.
  • Saber quines són les mesures que han d’aplicar-se entorn de l’actuació del manipulador, així com en funció de l’organització i distribució dels locals i instal·lacions.
  • Conèixer els fonaments i requeriments d’implantació i seguiment del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC).
  • Estar al corrent de la legislació vigent sobre el control de les malalties de transmissió alimentàries.

   

  A qui va dirigit?

   

  • Treballadors de restaurants, hotels i sector de restauració.
  • Comandaments intermedis i treballadors en indústries alimentàries.

   

  Certificat de manipulació d’aliments

   

  • Amb aquest curs pots aconseguir el carnet de manipulador d’aliments. 

  Programa del curs en listeriosi i malalties de transmissió en els aliments:

   

  Malalties de transmissió alimentàries:

   • Introducció.
    Definició. Tipus i elements propis:
    Tipus i elements en les malalties de transmissió alimentàries. 
    Listeriosi (Listeria monocytogenes):
    Aliments propicis a aquest tipus de contaminació.
    Dosi contaminant.
    Símptomes associats a la listeriosi.
    Salmonel·losi (Salmonella spp):
    Aliments propicis a aquest tipus de contaminació.
    Dosi contaminant.
    Símptomes associats a la salmonel·losi.
    Botulisme (Clostridium botulinum):
    Aliments propicis a aquest tipus de contaminació.
    Dosi contaminant.
    Símptomes associats a la toxina botulínica.
    E. coli (Escherichia coli):
    Aliments propicis a aquest tipus de contaminació.
    Dosi contaminant.
    Altres malalties de transmissió alimentària.
    Símptomes associats a l’E. coli.
    Resum.

  Com evitar les malalties de transmissió en els aliments:

   1. Introducció.
    Com evitar la listeriosi.
    Com evitar la salmonel·la.
    Com evitar el botulisme.
    Com evitar altres malalties de transmissió alimentària. 
    Com evitar l’E. coli.
    Resum.

  Altres mesures per evitar malalties de transmissió alimentària:

   1. Introducció.
    Higiene personal:
    Asèpsia: mans, boca i nas
    Indumentària de feina.
    Actituds i hàbits del manipulador. Fumar, menjar i mastegar xiclet.
    Salut del manipulador.
    Locals i instal·lacions:
    Distribució de les instal·lacions, il·luminació i ventilació.
    Eliminació d’escombraries i residus.
    Maquinària, eines i utillatge. Neteja i desinfecció.
    Resumen.

  Autocontrol en l’empresa alimentària (APPCC):

   1. Introducció.
    Introducció a l’APPCC.
    Prerequisits.
    Conseqüències derivades de l’APPCC.
    Els riscos de la contaminació creuada.
    Control de temperatures.
    Procés d’aprovisionament, transport, recepció i emmagatzematge de mercaderies.
    Procés de preelaboració, elaboració i servei d’aliments i begudes.
    Traçabilitat alimentària.
    Neteja i desinfecció: instal·lacions, maquinària, equips i utillatge:
    El pla d’higiene i sanejament segons instal·lacions, dependències, superfícies, utensilis o maquinària. Processos CIP y SIP.
    Cercle de Sinner: temps, temperatura, acció mecànica i producte químic.
    Procediments operacionals d’estàndards de neteja i desinfecció.
    Control vectorial: desinfecció, desinsectació y desratització (DDD):
    Mesures preventives.
    Plans de control integrats de plagues.
    Compliment de les instruccions de treball en els procediments operatius de l’empresa (guia de pràctiques correctes d’higiene a l’empresa):
    Fase de recepció de matèries primeres. Control de proveïdors.
    Fase de conservació i emmagatzematge.
    Fase de regeneració i utilització de productes cuinats.
    Fase de preparació, elaboració i cuinat.
    Resum.

  Legislació. Obligacions, sancions i infraccions.

   1. Introducció.
    Legislació aplicable:
    Principals disposicions.
    Obligacions i responsabilitats:
    Reglament (CE) n.º 852/2004.
    Reglament (CE) n.º 178/2002.
    Reial Decret 1945/1983.
    Infraccions i sancions:
    Resum.
  Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

  Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

  Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

  Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

  Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

  Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

  Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

  Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

  Etiquetatge d’aliments (15h)

  Etiquetatge d’aliments (15h)

  Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

  Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

  Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

  Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

  Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

  Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

  Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

  Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

  Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

  Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

  Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

  Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

  Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

  Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

  Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

  Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

  Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

  Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

  Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

  Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

  M’apunto al curs

   Elige el curso

   Etiquetatge d’aliments (15h)

   15 Hores

   Curs d’etiquetatge d’aliments

   formació Online de 15h

   Objectius del curs d’etiquetatge de productes alimentaris:

   • Etiquetar els aliments correctament atesa la normativa vigent.
   • Adquisició de coneixements sobre el correcte etiquetatge dels aliments segons la normativa vigent actual així com les perspectives entorn de les seves exigències.
   • Conèixer i saber interpretar els requeriments sobre etiquetatge en productes específics, com poden ser els productes manipulats genèticament o els aliments irradiats.
   • Saber què és, com s’utilitza i la influència de l’etiquetatge entorn del seguiment de la traçabilitat.
   • Conèixer les exigències i imposició de l’etiquetatge nutricional i etiquetatge sobre al·lergògens i intoleràncies alimentàries.
   • Perspectives en la nova normativa Europea d’etiquetatge d’aliments.

   A qui va dirigit?

   • Treballadors de restaurants, hotels i sector de restauració.
   • Comandaments intermedis i treballadors en indústries alimentàries.

   Quin certificat aconsegueixo?

   • Certificat de formació en traçabilitat i etiquetatge alimentari.

   Programa del curs sobre etiquetes de productes alimentaris:

   Pròleg.

   Etiquetatge d’aliments:

   • Què és?
   • Com s’utilitza?
   • Per a què serveix?
   • Traçabilitat.
   • Dret a escollir
   • Resum.

   Normativa:

   • Introducció.
   • Normativa vigent actual a Europa d’etiquetatge.
   • Perspectives en la nova normativa Europea d’etiquetatge d’aliments.
   • Resum.

   Casos particulars:

   • Introducció.
   • Casos particulars: aliments provinents d’organismes manipulats genèticament, aliments irradiats, etc..
   • Resum.

   Etiquetatge i nutrició:

   • Introducció
   • Etiquetat i nutrició, sabem el que mengem?
   • Resum.

   Glosari

   Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

   Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

   Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

   Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

   Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

   Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

   Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

   Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

   Etiquetatge d’aliments (15h)

   Etiquetatge d’aliments (15h)

   Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

   Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

   Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

   Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

   Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

   Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

   Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

   Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

   Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

   Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

   Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

   Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

   Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

   Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

   Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

   Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

   Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

   Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

   Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

   Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

   M’apunto al curs

    Elige el curso

    Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

    25 Hores

    Curs online de manipulador d’aliments d’alto risc

     formació Online de 25h

    Objectius del curs de manipulació d’aliments d’alt risc

    • Conèixer bones pràctiques de manipulació en cuines.
    • Saber realitzar correctament una lectura de l’etiquetatge de matèries primeres.
    • Reconèixer les principals mesures higienicosanitàries.
    • Aprendre a reconèixer al·lèrgies i intoleràncies. Informació al consumidor.
    • Conèixer els riscos associats a l’elaboració i de plats.
    • Conèixer les mesures preventives en elaboració i preparació d’aliments

    A qui va dirigit?

    • Treballadors de restaurants, hotels i sector de restauració.
    • Comandaments intermedis en restaurants i hotels.
    • Treballadors de la indústria alimentària.

    Certificat de manipulació d’aliments

    • Amb aquest curs pots obtenir el carnet de manipulador d’aliments.

    Programa del curs de manipulació de productes alimentaris d’alt risc:

    Conceptualització de la manipulació d’aliments:

    • Introducció.
    • Riscos per a la salut derivats del consum d’aliments per manipulació incorrecta.
    • Alteració i contaminació.
    • Factors que contribueixen al creixement bacterià.
    • Fonts de contaminació dels aliments.
    • Etiquetatge dels aliments: Interpretació.
    • Legislació aplicable sobre etiquetatge i manipulació d’aliments.
    • Resum.

    Àrees d’higiene personal:

    • Introducció.
    • Asèpsia.
    • Indumentària de treball.
    • Actituds i hàbits del manipulador. Fumar, menjar i mastegar xiclet.
    • Salut del manipulador.
    • Resum.

    L’autocontrol en l’empresa: Sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC):

    • Introducció.
    • Introducción a l’APPCC.
    • Prerequisits.
    • Neteja i desinfecció: Instal·lacions, maquinària, equips i utillatge.
    • Conseqüències derivades de l’APPCC per als manipuladors d’aliments.
    • Control vectorial: Desinfecció, desinsectació i desratització (DDD).
    • Gestió higiènica de residus alimentaris.
    • Compliment de les instruccions de treball en els procediments operatius de l’empresa (Guia de pràctiques correctes d’higiene de l’empresa).
    • Resum.

    Legislació aplicable al manipulador d’aliments.

    Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

    Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

    Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

    Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

    Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

    Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

    Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

    Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

    Etiquetatge d’aliments (15h)

    Etiquetatge d’aliments (15h)

    Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

    Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

    Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

    Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

    Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

    Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

    Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

    Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

    Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

    Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

    Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

    Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

    Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

    Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

    Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

    Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

    Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

    Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

    Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

    Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

    M’apunto al curs

     Elige el curso

     Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

     10 Hores

     Curs online de manipulador d’aliments en restauració

     formació en línea de 10h

     Objectius del curs de manipulador d’aliments en el sector de la restauració:

     • Conèixer bones pràctiques de manipulació en cuines.
     • Saber realitzar correctament una lectura de l’etiquetatge de matèries primeres.
     • Reconèixer les principals mesures higienicosanitàries.
     • Aprendre a reconèixer al·lèrgies i intoleràncies. Informació al consumidor.
     • Conèixer els riscos associats a l’elaboració i de plats.
     • Conèixer les mesures preventives en elaboració i preparació d’aliments

     A qui va dirigit?

     • Treballadors de restaurants, hotels i sector de restauració.
     • Comandaments intermedis en restaurants i hotels.

     Certificat de manipulació d’aliments

     • Amb aquest curs pots obtenir el carnet de manipulador d’aliments. 

     Programa del curs de manipulació alimentària en restauració:

     Qualitat alimentària:

     • Definició d’aliments.
     • Classificació dels aliments.
     • Criteris de qualitat dels productes alimentaris.

     Alteracions alimentàries:

     • Deterioració dels aliments d’origen animal i d’origen vegetal.

     Manipulació higiènica dels aliments:

     • Cadena alimentària: origen, transformació, tractaments i traçabilitat dels aliments.
     • El paper del manipulador d’aliments.
     • Manipulació dels aliments específics del curs.
     • Maquinària, eines i utillatge, neteja i desinfecció.
     • Distribució de les instal·lacions, il·luminació, ventilació.
     • Eliminació d’escombraries i residus.

     Higiene personal:

     • Neteja i hàbits higiènics.
     • Estat de salut i prevenció de malalties transmissibles.

     Informació de productes alimentaris:

     • Etiquetatge: Identificació i composició.
     • Caducitat.

     Higiene alimentària:

     • Microorganismes en els aliments
     • Contaminacions
     • Infeccions i intoxicacions alimentàries
     • Conservació dels aliments

     Característiques específiques dels aliments i productes alimentosos.

      

     Pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.

     Guia de pràctiques correctes d’higiene:

     • Fase de recepció de matèries primeres. Control de proveïdors.
     • Fase de conservació i emmagatzematge.
     • Fase de preparació, elaboració i cuinat.
     • Fase de reescalfament i utilització de productes cuinats.

     Legislació aplicable al manipulador d’aliments.

     Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

     Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

     Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

     Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

     Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

     Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

     Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

     Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

     Etiquetatge d’aliments (15h)

     Etiquetatge d’aliments (15h)

     Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

     Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

     Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

     Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

     Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

     Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

     Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

     Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

     Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

     Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

     Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

     Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

     Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

     Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

     Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

     Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

     Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

     Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

     Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

     Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

     M’apunt al curs

      Elige el curso

      ¿Necesitas ayuda?