/* JS para menú plegable móvil Divi */

Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

25 Hores

Curs online de manipulador d’aliments d’alto risc

 formació Online de 25h

Objectius del curs de manipulació d’aliments d’alt risc

 • Conèixer bones pràctiques de manipulació en cuines.
 • Saber realitzar correctament una lectura de l’etiquetatge de matèries primeres.
 • Reconèixer les principals mesures higienicosanitàries.
 • Aprendre a reconèixer al·lèrgies i intoleràncies. Informació al consumidor.
 • Conèixer els riscos associats a l’elaboració i de plats.
 • Conèixer les mesures preventives en elaboració i preparació d’aliments

A qui va dirigit?

 • Treballadors de restaurants, hotels i sector de restauració.
 • Comandaments intermedis en restaurants i hotels.
 • Treballadors de la indústria alimentària.

Certificat de manipulació d’aliments

 • Amb aquest curs pots obtenir el carnet de manipulador d’aliments.

Programa del curs de manipulació de productes alimentaris d’alt risc:

Conceptualització de la manipulació d’aliments:

 • Introducció.
 • Riscos per a la salut derivats del consum d’aliments per manipulació incorrecta.
 • Alteració i contaminació.
 • Factors que contribueixen al creixement bacterià.
 • Fonts de contaminació dels aliments.
 • Etiquetatge dels aliments: Interpretació.
 • Legislació aplicable sobre etiquetatge i manipulació d’aliments.
 • Resum.

Àrees d’higiene personal:

 • Introducció.
 • Asèpsia.
 • Indumentària de treball.
 • Actituds i hàbits del manipulador. Fumar, menjar i mastegar xiclet.
 • Salut del manipulador.
 • Resum.

L’autocontrol en l’empresa: Sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC):

 • Introducció.
 • Introducción a l’APPCC.
 • Prerequisits.
 • Neteja i desinfecció: Instal·lacions, maquinària, equips i utillatge.
 • Conseqüències derivades de l’APPCC per als manipuladors d’aliments.
 • Control vectorial: Desinfecció, desinsectació i desratització (DDD).
 • Gestió higiènica de residus alimentaris.
 • Compliment de les instruccions de treball en els procediments operatius de l’empresa (Guia de pràctiques correctes d’higiene de l’empresa).
 • Resum.

Legislació aplicable al manipulador d’aliments.

Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

Etiquetatge d’aliments (15h)

Etiquetatge d’aliments (15h)

Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

M’apunto al curs

  Elige el curso

  Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

  10 Hores

  Curs online de manipulador d’aliments en restauració

  formació en línea de 10h

  Objectius del curs de manipulador d’aliments en el sector de la restauració:

  • Conèixer bones pràctiques de manipulació en cuines.
  • Saber realitzar correctament una lectura de l’etiquetatge de matèries primeres.
  • Reconèixer les principals mesures higienicosanitàries.
  • Aprendre a reconèixer al·lèrgies i intoleràncies. Informació al consumidor.
  • Conèixer els riscos associats a l’elaboració i de plats.
  • Conèixer les mesures preventives en elaboració i preparació d’aliments

  A qui va dirigit?

  • Treballadors de restaurants, hotels i sector de restauració.
  • Comandaments intermedis en restaurants i hotels.

  Certificat de manipulació d’aliments

  • Amb aquest curs pots obtenir el carnet de manipulador d’aliments. 

  Programa del curs de manipulació alimentària en restauració:

  Qualitat alimentària:

  • Definició d’aliments.
  • Classificació dels aliments.
  • Criteris de qualitat dels productes alimentaris.

  Alteracions alimentàries:

  • Deterioració dels aliments d’origen animal i d’origen vegetal.

  Manipulació higiènica dels aliments:

  • Cadena alimentària: origen, transformació, tractaments i traçabilitat dels aliments.
  • El paper del manipulador d’aliments.
  • Manipulació dels aliments específics del curs.
  • Maquinària, eines i utillatge, neteja i desinfecció.
  • Distribució de les instal·lacions, il·luminació, ventilació.
  • Eliminació d’escombraries i residus.

  Higiene personal:

  • Neteja i hàbits higiènics.
  • Estat de salut i prevenció de malalties transmissibles.

  Informació de productes alimentaris:

  • Etiquetatge: Identificació i composició.
  • Caducitat.

  Higiene alimentària:

  • Microorganismes en els aliments
  • Contaminacions
  • Infeccions i intoxicacions alimentàries
  • Conservació dels aliments

  Característiques específiques dels aliments i productes alimentosos.

   

  Pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.

  Guia de pràctiques correctes d’higiene:

  • Fase de recepció de matèries primeres. Control de proveïdors.
  • Fase de conservació i emmagatzematge.
  • Fase de preparació, elaboració i cuinat.
  • Fase de reescalfament i utilització de productes cuinats.

  Legislació aplicable al manipulador d’aliments.

  Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

  Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

  Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

  Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

  Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

  Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

  Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

  Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

  Etiquetatge d’aliments (15h)

  Etiquetatge d’aliments (15h)

  Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

  Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

  Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

  Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

  Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

  Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

  Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

  Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

  Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

  Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

  Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

  Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

  Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

  Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

  Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

  Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

  Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

  Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

  Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

  Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

  M’apunt al curs

   Elige el curso

   Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

   10 Hores

   Curs online de manipulador d’aliments del sector pesquer

   formació Online de 10h

   Objectius del curs de manipuladors de productes pesquers:

   • Conèixer bones pràctiques de manipulació en sector pesquer.
   • Saber realitzar correctament una lectura de l’etiquetatge de peix
   • Reconèixer les principals mesures higienicosanitàries.
   • Aprendre a reconèixer al·lèrgies i intoleràncies.
   • Conèixer els riscos associats a l’elaboració i distribució de peix.
   • Conèixer les mesures preventives en elaboració i distribució de peixos

   A qui va dirigit?

   • Treballadors de la indústria alimentària del sector dels peixos.
   • Comandaments intermedis a empreses sector pesquer.

   Certificat de manipulació d’aliments

   • Amb aquest curs pots obtenir el carnet de manipulador d’aliments. 

   Programa del curs de manipulador de peix:

   Qualitat alimentària:

   • Definició d’aliments.
   • Classificació dels aliments.
   • Criteris de qualitat dels aliments.

   Alteracions dels aliments:

   • Deterioració dels aliments d’origen animal i d’origen vegetal.

   Manipulació higiènica dels aliments:

   • Cadena alimentària: origen, transformació, tractaments i traçabilitat dels aliments.
   • El paper del manipulador d’aliments.
   • Manipulació dels aliments específics del curs.
   • Maquinària, eines i utillatge, neteja i desinfecció.
   • Distribució de les instal·lacions, il·luminació, ventilació.
   • Eliminació d’escombraries i residus.

   Higiene personal:

   • Neteja i hàbits higiènics.
   • Estat de salut i prevenció de malalties transmissibles.

   Informació de productes alimentosos:

   • Etiquetatge: Identificació i composició.
   • Caducitat.

   Higiene alimentària:

   • Microorganismes en els aliments
   • Contaminacions
   • Infeccions i intoxicacions alimentàries
   • Conservació dels aliments

   Característiques específiques dels aliments i productes alimentosos.

    

   Pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.

   Guia de pràctiques correctes d’higiene:

   • Fase de recepció de matèries primeres. Control de proveïdors.
   • Fase de conservació i emmagatzematge.
   • Fase de preparació, elaboració i cuinat.
   • Fase de reescalfament i utilització de productes cuinats.
     
   Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

   Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

   Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

   Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

   Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

   Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

   Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

   Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

   Etiquetatge d’aliments (15h)

   Etiquetatge d’aliments (15h)

   Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

   Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

   Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

   Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

   Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

   Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

   Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

   Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

   Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

   Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

   Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

   Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

   Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

   Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

   Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

   Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

   Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

   Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

   Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

   Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

   M’apunto al curs

    Elige el curso

    Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

    10 Hores

    Curs online de manipulador d’aliments en el petit comerç

    formació Online de 10h

    Objectius del curs manipulador d’aliments en comerços:

    • Conèixer bones pràctiques de manipulació en comerços i botigues.
    • Saber realitzar correctament una lectura de l’etiquetatge dels aliments.
    • Reconèixer les principals mesures higienicosanitàries.
    • Aprendre a reconèixer al·lèrgies i intoleràncies.
    • Conèixer els riscos associats a la distribució i venda.
    • Conèixer les mesures preventives en distribució i venda d’aliments.

    A qui va dirigit?

    • Treballadors de petit comerç i botigues.
    • Propietaris de botigues i comerços d’aliments.

    Certificat de manipulació d’aliments

    • Amb aquest curs pots obtenir el carnet de manipulador d’aliments.

    Programa del curs de manipulador d’aliments per al petit comerç:

    Qualitat alimentària:

    • Definició d’aliments.
    • Classificació dels aliments.
    • Criteris de qualitat dels aliments.

    Alteracions dels aliments:

    • Deterioració dels aliments d’origen animal i d’origen vegetal.

    Manipulació higiènica dels aliments:

    • Cadena alimentària: origen, transformació, tractaments i traçabilitat dels aliments.
    • El paper del manipulador d’aliments.
    • Manipulació dels aliments específics del curs.
    • Maquinària, eines i utillatge, neteja i desinfecció.
    • Distribució de les instal·lacions, il·luminació, ventilació.
    • Eliminació d’escombraries i residus.

    Higiene personal:

    • Neteja i hàbits higiènics.
    • Estat de salut i prevenció de malalties transmissibles.

    Informació de productes alimentaris

    • Etiquetatge: Identificació i composició.
    • Caducitat

    Higiene alimentària:

    • Microorganismes en els aliments
    • Contaminacions
    • Infeccions i intoxicacions alimentàries
    • Conservació dels aliments

    Característiques específiques dels aliments i productes alimentosos.

     

    Pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.

    Guia de pràctiques correctes d’higiene:

    • Fase de recepció de matèries primeres. Control de proveïdors.
    • Fase de conservació i emmagatzematge.
    • Fase de preparació, elaboració i cuinat.
    • Fase de reescalfament i utilització de productes cuinats.
      
    Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

    Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

    Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

    Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

    Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

    Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

    Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

    Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

    Etiquetatge d’aliments (15h)

    Etiquetatge d’aliments (15h)

    Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

    Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

    Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

    Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

    Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

    Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

    Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

    Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

    Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

    Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

    Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

    Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

    Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

    Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

    Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

    Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

    Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

    Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

    Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

    Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

    M’apunto al curs

     Elige el curso

     Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

     10 Hores

     Curs online de manipulador d’aliments del sector panificador

     formació Online de 10h

     Objectius del curs de manipulació d’aliments en forns de pa:

     • Conèixer bones pràctiques de manipulació en sector del pa.
     • Saber realitzar correctament una lectura de l’etiquetatge de brioixeria.
     • Reconèixer les principals mesures higienicosanitàries.
     • Aprendre a reconèixer al·lèrgies i intoleràncies.
     • Conèixer els regs associats a la fabricació i distribució de brioixeria.
     • Conèixer les mesures preventives en fabricació i distribució de pa i brioixeria.

     A qui va dirigit?

     • Treballadors de la indústria alimentària del sector de brioixeria i pa.
     • Comandaments intermedis en empreses panificadores.

     Quin certificat aconsegueixo?

     • Certificat de formació en MANIPULADOR D’ALIMENTS.

     Programa del curs de manipulador de pa i brioixeria:

     Qualitat alimentària:

     • Definició d’aliments.
     • Classificació dels aliments.
     • Criteris de qualitat dels aliments.

     Alteracions dels aliments:

     • Deterioració dels aliments d’origen animal i d’origen vegetal.

     Manipulació higiènica dels aliments:

     • Cadena alimentària: origen, transformació, tractaments i traçabilitat dels aliments.
     • El paper del manipulador d’aliments.
     • Manipulació dels aliments específics del curs.
     • Maquinària, eines i utillatge, neteja i desinfecció.
     • Distribució de les instal·lacions, il·luminació, ventilació.
     • Eliminació d’escombraries i residus.

     Higiene personal:

     • Neteja i hàbits higiènics.
     • Estat de salut i prevenció de malalties transmissibles.

     Informació de productes alimentaris:

     • Etiquetatge: Identificació i composició.
     • Caducitat.
      .

     Higiene alimentària:

     • Microorganismes en els aliments
     • Contaminacions
     • Infeccions i intoxicacions alimentàries
     • Conservació dels aliments

     Característiques específiques dels aliments i productes alimentosos.

      

     Pla d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.

     Guia de Pràctiques correctes d’higiene:

     • Fase de recepció de matèries primeres. Control de proveïdors.
     • Fase de conservació i emmagatzematge. 
     • Fase de preparació, elaboració i cuinat.
     • Fase de reescalfament i utilització de productes cuinats.
     Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

     Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

     Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

     Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

     Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

     Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

     Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

     Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

     Etiquetatge d’aliments (15h)

     Etiquetatge d’aliments (15h)

     Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

     Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

     Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

     Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

     Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

     Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

     Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

     Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

     Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

     Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

     Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

     Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

     Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

     Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

     Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

     Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

     Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

     Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

     Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

     Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

     M’apunto al curs

      Elige el curso

      ¿Necesitas ayuda?