/* JS para menú plegable móvil Divi */

Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

25 Hores

Curs de traçabilitat i seguretat alimentària

 Formació Online de 25h

Objectius del curs de traçabilitat alimentària:

 • Conèixer com s’implanta la traçabilitat en l’empresa. 
 • Saber realitzar correctament una lectura de l’etiquetatge de matèries primeres. 
 • Conèixer sistemes de traçabilitat i identificació- 
 • Aprendre a reconèixer al·lèrgies i intoleràncies. Informació al consumidor. 
 • Aplicar millores dels sistemes de traçabilitat.
 • Seguretat alimentària i gestió de crisis alimentàries.

A qui va dirigit?

 • Treballadors de petits obradors de fabricació d’aliments.
 • Propietaris de petites empreses d’alimentació.
 • Comandaments intermedis en indústries alimentàries.

Quin certificat aconsegueixo?

 • Certificat de formació en traçabilitat alimentària.

Programa del curs de seguretat i traçabilitat dels aliments:

Traçabilitat i seguretat:

 • Introducció.
 • Traçabilitat i seguretat.
 • Definició i objectius.
 • Tipus de traçabilitat, responsabilitat i beneficis.

Legislació i Normatives:

 • Introducció.
 • Lleis de caràcter horitzontal.
 • Lleis de caràcter vertical. Boví i lactis.
 • Lleis de caràcter vertical. Productes pesquers, ous i transgènics.
 • Productes amb denominació de qualitat.
 • Productes ecològics.

Anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC):

 • Introducció a l’APPCC.
 • Prerequisits APPCC
 • Principis del sistema.
 • Implantació.

Envasament i etiquetatge:

 • Introducció a l’etiquetatge d’aliments.
 • Sistemes d’envasament.
 • Etiquetatge dels productes.

Registre dels productes:

 • Introducció a sistemes de registres de traçabilitat.
 • Definició per lots. Agrupació de productes.
 • Automatització de la traçabilitat.
 • Sistemes d’identificació.
   
Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

Etiquetatge d’aliments (15h)

Etiquetatge d’aliments (15h)

Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

M’apunto al curs

  Elige el curso

  Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

  60 Hores

  Curs APPCC i higiene alimentària

   

  FORMACIÓ Online de 60h

  Objectius del curs en APPCC i bones pràctiques d’higiene alimentària:

  • Adquirir coneixements sobre el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) per a contribuir a la seva implantació, control i seguiment.
  • Conèixer les bases, etapes, avantatges i problemes, àmbit d’implantació i límits, seguiment i vigilància del sistema APPCC.
  • Establir un disseny que garanteixi la implantació i seguiment del sistema APPCC.
  • Adquirir coneixements sobre el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) sobre la base de les necessitats o principis a cobrir.
  • Conèixer la normativa específica vinculada a la implantació i seguiment del sistema APPCC.

   

  A qui va dirigit?

   

  • Treballadors de la indústria alimentària.
  • Comandaments intermedis de la indústria alimentària.

   

  Quin certificat aconsegueixo?

   

  • Certificat de formació en APPCC.

  Programa del curs en el sistema APPCC:

  Generalitats del sistema anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC):

  • Introducció.
  • Introducció al sistema APPCC i glossari de termes relacionats.
  • Sistema tradicional de control dels aliments.
  • Conceptes de l’APPCC en la indústria alimentària.
  • Objectius del sistema d’autocontrol.
  • Característiques generals de l’APPCC
  • Avantatges de l’aplicació del pla. 
  • Problemes en l’aplicació del sistema APPCC.
  • Àmbit d’aplicació i requisits per a la seva implantació.
  • Etapes i evolució de l’aplicació. 
  • Anàlisi de riscos, identificació i valoració d’aquests. Accions correctores i/o preventives.
  • Límits, seguiment i vigilància del pla APPCC. Verificació i validació de registres i documentació del sistema.
  • Consideracions prèvies a la implantació de l’APPCC.
  • Legislació. Reglament 852/2004, entre altres.
  • Paper de l’Administració en aquests sistemes.
  • APPCC i sistemes de Gestió de la Qualitat.
  • Resum.

  Aplicació del sistema APPCC:

  • Introducció.
  • El APPCC en les matèries primeres i ingredients, productes en curs de fabricació o productes acabats.
  • El sistema aplicat al procés de producció.
  • El pla en el personal.
  • L’APPCC en les instal·lacions, locals i equips.
  • El sistema en el transport.
  • L’APPCC en el procés de neteja i desinfecció.
  • El pla en la lluita contra insectes i rosegadors..
  • L’APPCC en el tractament de residus i desaprofitaments i aigües residuals.
  • Resum.

  Directrius generals del sistema APPCC:

  • Introducció.
  • Directrius.
  • Pla APPCC.
  • Resum.

  Mòdul específic sectorial:

  • Introducció.
  • Normativa i continguts específics del sector en el qual s’imparteix aquesta especialitat.
    
  Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

  Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

  Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

  Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

  Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

  Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

  Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

  Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

  Etiquetatge d’aliments (15h)

  Etiquetatge d’aliments (15h)

  Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

  Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

  Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

  Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

  Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

  Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

  Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

  Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

  Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

  Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

  Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

  Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

  Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

  Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

  Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

  Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

  Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

  Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

  Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

  Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

  Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

  M’apunto al curs

   Elige el curso

   Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

   15 Hores

   Curs en listeriosi i altres malalties de transmissió alimentària

   Formació Online de 15h

   Objectius del curs en malalties de transmissió alimentària:

    

   • Adquirir coneixements sobre les principals malalties de transmissió alimentària, la seva avaluació, tractament, necessitats d’autocontrol i legislació aplicable.
   • Conèixer les malalties de transmissió alimentàries.
   • Saber quines són les mesures que han d’aplicar-se entorn de l’actuació del manipulador, així com en funció de l’organització i distribució dels locals i instal·lacions.
   • Conèixer els fonaments i requeriments d’implantació i seguiment del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC).
   • Estar al corrent de la legislació vigent sobre el control de les malalties de transmissió alimentàries.

    

   A qui va dirigit?

    

   • Treballadors de restaurants, hotels i sector de restauració.
   • Comandaments intermedis i treballadors en indústries alimentàries.

    

   Certificat de manipulació d’aliments

    

   • Amb aquest curs pots aconseguir el carnet de manipulador d’aliments. 

   Programa del curs en listeriosi i malalties de transmissió en els aliments:

    

   Malalties de transmissió alimentàries:

    • Introducció.
     Definició. Tipus i elements propis:
     Tipus i elements en les malalties de transmissió alimentàries. 
     Listeriosi (Listeria monocytogenes):
     Aliments propicis a aquest tipus de contaminació.
     Dosi contaminant.
     Símptomes associats a la listeriosi.
     Salmonel·losi (Salmonella spp):
     Aliments propicis a aquest tipus de contaminació.
     Dosi contaminant.
     Símptomes associats a la salmonel·losi.
     Botulisme (Clostridium botulinum):
     Aliments propicis a aquest tipus de contaminació.
     Dosi contaminant.
     Símptomes associats a la toxina botulínica.
     E. coli (Escherichia coli):
     Aliments propicis a aquest tipus de contaminació.
     Dosi contaminant.
     Altres malalties de transmissió alimentària.
     Símptomes associats a l’E. coli.
     Resum.

   Com evitar les malalties de transmissió en els aliments:

    1. Introducció.
     Com evitar la listeriosi.
     Com evitar la salmonel·la.
     Com evitar el botulisme.
     Com evitar altres malalties de transmissió alimentària. 
     Com evitar l’E. coli.
     Resum.

   Altres mesures per evitar malalties de transmissió alimentària:

    1. Introducció.
     Higiene personal:
     Asèpsia: mans, boca i nas
     Indumentària de feina.
     Actituds i hàbits del manipulador. Fumar, menjar i mastegar xiclet.
     Salut del manipulador.
     Locals i instal·lacions:
     Distribució de les instal·lacions, il·luminació i ventilació.
     Eliminació d’escombraries i residus.
     Maquinària, eines i utillatge. Neteja i desinfecció.
     Resumen.

   Autocontrol en l’empresa alimentària (APPCC):

    1. Introducció.
     Introducció a l’APPCC.
     Prerequisits.
     Conseqüències derivades de l’APPCC.
     Els riscos de la contaminació creuada.
     Control de temperatures.
     Procés d’aprovisionament, transport, recepció i emmagatzematge de mercaderies.
     Procés de preelaboració, elaboració i servei d’aliments i begudes.
     Traçabilitat alimentària.
     Neteja i desinfecció: instal·lacions, maquinària, equips i utillatge:
     El pla d’higiene i sanejament segons instal·lacions, dependències, superfícies, utensilis o maquinària. Processos CIP y SIP.
     Cercle de Sinner: temps, temperatura, acció mecànica i producte químic.
     Procediments operacionals d’estàndards de neteja i desinfecció.
     Control vectorial: desinfecció, desinsectació y desratització (DDD):
     Mesures preventives.
     Plans de control integrats de plagues.
     Compliment de les instruccions de treball en els procediments operatius de l’empresa (guia de pràctiques correctes d’higiene a l’empresa):
     Fase de recepció de matèries primeres. Control de proveïdors.
     Fase de conservació i emmagatzematge.
     Fase de regeneració i utilització de productes cuinats.
     Fase de preparació, elaboració i cuinat.
     Resum.

   Legislació. Obligacions, sancions i infraccions.

    1. Introducció.
     Legislació aplicable:
     Principals disposicions.
     Obligacions i responsabilitats:
     Reglament (CE) n.º 852/2004.
     Reglament (CE) n.º 178/2002.
     Reial Decret 1945/1983.
     Infraccions i sancions:
     Resum.
   Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

   Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

   Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

   Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

   Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

   Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

   Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

   Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

   Etiquetatge d’aliments (15h)

   Etiquetatge d’aliments (15h)

   Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

   Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

   Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

   Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

   Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

   Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

   Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

   Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

   Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

   Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

   Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

   Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

   Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

   Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

   Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

   Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

   Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

   Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

   Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

   Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

   Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

   M’apunto al curs

    Elige el curso

    Etiquetatge d’aliments (15h)

    15 Hores

    Curs d’etiquetatge d’aliments

    formació Online de 15h

    Objectius del curs d’etiquetatge de productes alimentaris:

    • Etiquetar els aliments correctament atesa la normativa vigent.
    • Adquisició de coneixements sobre el correcte etiquetatge dels aliments segons la normativa vigent actual així com les perspectives entorn de les seves exigències.
    • Conèixer i saber interpretar els requeriments sobre etiquetatge en productes específics, com poden ser els productes manipulats genèticament o els aliments irradiats.
    • Saber què és, com s’utilitza i la influència de l’etiquetatge entorn del seguiment de la traçabilitat.
    • Conèixer les exigències i imposició de l’etiquetatge nutricional i etiquetatge sobre al·lergògens i intoleràncies alimentàries.
    • Perspectives en la nova normativa Europea d’etiquetatge d’aliments.

    A qui va dirigit?

    • Treballadors de restaurants, hotels i sector de restauració.
    • Comandaments intermedis i treballadors en indústries alimentàries.

    Quin certificat aconsegueixo?

    • Certificat de formació en traçabilitat i etiquetatge alimentari.

    Programa del curs sobre etiquetes de productes alimentaris:

    Pròleg.

    Etiquetatge d’aliments:

    • Què és?
    • Com s’utilitza?
    • Per a què serveix?
    • Traçabilitat.
    • Dret a escollir
    • Resum.

    Normativa:

    • Introducció.
    • Normativa vigent actual a Europa d’etiquetatge.
    • Perspectives en la nova normativa Europea d’etiquetatge d’aliments.
    • Resum.

    Casos particulars:

    • Introducció.
    • Casos particulars: aliments provinents d’organismes manipulats genèticament, aliments irradiats, etc..
    • Resum.

    Etiquetatge i nutrició:

    • Introducció
    • Etiquetat i nutrició, sabem el que mengem?
    • Resum.

    Glosari

    Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

    Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

    Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

    Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

    Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

    Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

    Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

    Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

    Etiquetatge d’aliments (15h)

    Etiquetatge d’aliments (15h)

    Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

    Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

    Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

    Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

    Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

    Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

    Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

    Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

    Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

    Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

    Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

    Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

    Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

    Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

    Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

    Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

    Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

    Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

    Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

    Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

    Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

    M’apunto al curs

     Elige el curso

     Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

     25 Hores

     Curs online de manipulador d’aliments d’alto risc

      formació Online de 25h

     Objectius del curs de manipulació d’aliments d’alt risc

     • Conèixer bones pràctiques de manipulació en cuines.
     • Saber realitzar correctament una lectura de l’etiquetatge de matèries primeres.
     • Reconèixer les principals mesures higienicosanitàries.
     • Aprendre a reconèixer al·lèrgies i intoleràncies. Informació al consumidor.
     • Conèixer els riscos associats a l’elaboració i de plats.
     • Conèixer les mesures preventives en elaboració i preparació d’aliments

     A qui va dirigit?

     • Treballadors de restaurants, hotels i sector de restauració.
     • Comandaments intermedis en restaurants i hotels.
     • Treballadors de la indústria alimentària.

     Certificat de manipulació d’aliments

     • Amb aquest curs pots obtenir el carnet de manipulador d’aliments.

     Programa del curs de manipulació de productes alimentaris d’alt risc:

     Conceptualització de la manipulació d’aliments:

     • Introducció.
     • Riscos per a la salut derivats del consum d’aliments per manipulació incorrecta.
     • Alteració i contaminació.
     • Factors que contribueixen al creixement bacterià.
     • Fonts de contaminació dels aliments.
     • Etiquetatge dels aliments: Interpretació.
     • Legislació aplicable sobre etiquetatge i manipulació d’aliments.
     • Resum.

     Àrees d’higiene personal:

     • Introducció.
     • Asèpsia.
     • Indumentària de treball.
     • Actituds i hàbits del manipulador. Fumar, menjar i mastegar xiclet.
     • Salut del manipulador.
     • Resum.

     L’autocontrol en l’empresa: Sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC):

     • Introducció.
     • Introducción a l’APPCC.
     • Prerequisits.
     • Neteja i desinfecció: Instal·lacions, maquinària, equips i utillatge.
     • Conseqüències derivades de l’APPCC per als manipuladors d’aliments.
     • Control vectorial: Desinfecció, desinsectació i desratització (DDD).
     • Gestió higiènica de residus alimentaris.
     • Compliment de les instruccions de treball en els procediments operatius de l’empresa (Guia de pràctiques correctes d’higiene de l’empresa).
     • Resum.

     Legislació aplicable al manipulador d’aliments.

     Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

     Gestió d’al·lèrgens al sector de la restauració (50h)

     Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

     Traçabilitat i seguretat alimentària (25h)

     Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

     Sistema APPCC i pràctiques correctes d’higiene (60h)

     Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

     Listeriosis i altres malalties de transmissió alimentàries (15h)

     Etiquetatge d’aliments (15h)

     Etiquetatge d’aliments (15h)

     Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

     Manipulació d’aliments d’alt risc (25h)

     Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

     Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries (25h)

     Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

     Manipulador aliments. Sector Restauració (10h)

     Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

     Manipulador aliments. Sector productes pesquers (10h)

     Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

     Manipulador aliments. Sector petit comerç i ultramarins (10h)

     Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

     Manipulador aliments. Sector Panificador i Brioixeria (10h)

     Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

     Manipulador aliments. Sector Lactis (10h)

     Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

     Manipulador aliments. Sector Indústria de l’oli i grasses (10h)

     Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

     Manipulador aliments. Sector conserves, precuinats i cuinats (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector carni (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector Begudes (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

     Manipulador d’aliments. Sector magatzems i grans superfícies (10h)

     Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

     Manipulador d’aliments – Activitats auxiliars en indústria alimentària

     M’apunto al curs

      Elige el curso

      ¿Necesitas ayuda?